Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

W domu radości

· Podczas spotkania na «Anioł Pański» Papież zachęca wiernych, by cieszyli się ze zbliżającego się Bożego Narodzenia ·

Kościół nie jest «schroniskiem dla ludzi smutnych», ale «domem radości». A «ci, którzy są smutni, znajdują w nim radość». Przypomniał o tym Papież Franciszek podczas modlitwy «Anioł Pański», którą odmawiał z wiernymi 15 grudnia na placu św. Piotra w południe. 

W III Niedzielę Adwentu, tradycyjnie nazywaną Gaudete, Papież ponowił zachętę do tego, by się «radować», które rozbrzmiewa w liturgii: «Pan jest blisko, Boże Narodzenie jest blisko», przypomniał, podkreślając, że radość płynąca z ewangelicznego przesłania nie jest «jakąkolwiek radością», lecz «bierze się ze świadomości, że akceptuje nas i kocha Bóg», który «okazuje zawsze wielkość swojego miłosierdzia» i daje człowiekowi «siłę do tego, by szedł naprzód», również w obliczu trudności i słabości.

Dzięki Jego pomocy każdy może zatem «zacząć od początku», wciąż na nowo doświadczając łaski przebaczenia. Dlatego Papież zachęca, «by potrafić na nowo otwierać oczy, przezwyciężać smutek i łzy oraz śpiewać pieśń nową». Dlatego że «ta radość będzie trwała również w chwili próby, również w cierpieniu»: nie jest to «radość powierzchowna – wyjaśnił – lecz przenika do głębi człowieka, który zawierza się Bogu i pokłada w Nim ufność».

U podstaw takiego postępowania jest «wierność Bogu», «pewność, że On zawsze spełnia swoje obietnice». Nieprzypadkowo – zwrócił uwagę Biskup Rzymu - «ci, którzy spotkali Jezusa na swojej drodze, odczuwają w sercu spokój i radość, których nic i nikt nie będzie mógł ich pozbawić». Co stanowi potwierdzenie, że «naszą radością jest Jezus Chrystus, Jego wierna i niewyczerpana miłość». Dlatego «kiedy chrześcijanin staje się smutny, to oznacza, że oddalił się od Jezusa». I wtedy właśnie «nie może zostać sam», lecz trzeba «modlić się za niego», by «poczuł ciepło wspólnoty».

Na zakończenie spotkania Papież pobłogosławił figurki Dzieciątka Jezus, przyniesione na plac przez dzieci z rzymskich oratoriów.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

22 września 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI