Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

W domu Bergoglia rozmowy o Ameryce Łacińskiej

· Więź intelektualna filozofa Alberta Methola Ferré z przyszłym Papieżem ·

Alberto Methol Ferré przepowiedział i przewidział wybór Benedykta XVI i dostrzegał na horyzoncie wybór Papieża Franciszka. W 2005 r., dokładnie 6 kwietnia, a zatem 13 dni przed pojawieniem się białego dymu, który oznajmiał wyniesienie Ratzingera na katedrę Piotrową, z Montevideo, gdzie mieszkał, Methol Ferré kruszył o niego kopie. Na łamach argentyńskiego dziennika „La Nación” powiedział, że jest wielkim zwolennikiem Josepha Ratzingera. „Sądzę – dodał – że jest to najbardziej odpowiedni człowiek na papieża w tym momencie dziejowym”. Wtedy jednak, kiedy składał to oświadczenie, Methol Ferré, który pragnął pontyfikatu Benedykta XVI, nie uważał, by nadszedł już czas na papieża z Ameryki Łacińskiej.

Był przekonany, że Kościół Ameryki Łacińskiej jest najdojrzalszy z Kościołów pozaeuropejskich. „Liczy sobie pięć wieków w porównaniu z jednym wiekiem Kościołów afrykańskich; nie wydaje mi się jednak, by Kościoły z peryferii Europy były już gotowe do sprawowania światowego leadership”. Według niego, potrzeba było jeszcze czasu. Niedużo, zastrzegał się.

Relacja Bergoglia z Metholem Ferré sięga dawnych czasów. Elbio Lopez, przyjaciel Urugwajczyk, twierdzi, że „intelektualnie” poznali się w latach siedemdziesiątych, „kiedy to m.in. antyrzymska ofensywa wstrząsała fundamentami władzy Piotrowej i podważała eklezjologiczne podstawy Vaticanum II ”. Osobiście natomiast spotkali się po raz pierwszy w 1978 r., kiedy to obaj starali się nadać rozmach również w Argentynie debacie przygotowawczej do zapowiedzianej wcześniej III Konferencji Ogólnej Episkopatu Ameryki Łacińskiej, która miała się odbyć w Puebli w Meksyku.

W Argentynie ukształtował się nurt teologiczny, który kładł akcent na aspekt egzystencjalny, na religijność i na kulturę ludową. A zatem bardziej na historię i lud niż na socjologię i klasy społeczne. Jego przedstawicielami byli m.in. Argentyńczycy Lucio Gera, Gerardo Farrell, Juan Carlos Scannone, wszystkie postaci znane i z którymi utrzymywał kontakty zarówno Bergoglio, jak i Ferré.

Wiele przemyśleń tych autorów znajdowało wyraz w czasopiśmie „Nexo”, które zainaugurował i później kierował nim Methol Ferré. Założył je w 1955 r. z myślą właśnie o stworzeniu więzi, powiązań między poszczególnymi narodami, stworzeniu związków i utrwalaniu relacji między myślicielami z różnych krajów. Przede wszystkim trzeba było przerzucić most między Urugwajem a Argentyną, poprzez Rio de la Plata, by następnie rozprzestrzeniały się na cały kontynent. Bergoglio był gorliwym czytelnikiem „Nexo”.

W 1992 r. Methol Ferré zakańcza dwudziestoletnią współpracę z CELAM-em i wraca na stałe do Urugwaju, gdzie podejmuje działalność akademicką i prowadzi kursy dla dyplomatów w Istituto Artigas przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W czasie swoich licznych wizyt w Buenos Aires często wstępuje do bramy przy alei Rivadavia nr 415 i wchodzi na drugie piętro. Były to wizyty, do których przywiązywał wagę, a przeciągały się znacznie poza czas przewidziany protokołem, skądinąd równie mało respektowanym także przez jego rozmówcę.

Piszący był niejednokrotnie świadkiem tych wizyt i satysfakcji, z jaką Methol Ferré wychodził z domu kardynała. Była to satysfakcja obopólna. 16 maja 2009 r. Bergoglio zgodził się zaprezentować książkę-wywiad z Metholem Ferré L'America latina del XXI secolo (Ameryka Łacińska XXI w.) w audytorium przy alei Santa Fé w Buenos Aires. Sala była wypełniona, na podium był zastępca prezydenta Republiki Daniel Scioli, a na widowni wśród słuchających go byli politycy, przedstawiciele władz sądowych, argentyńskich związków zawodowych, przedsiębiorcy, ludzie kultury, wykładowcy uniwersyteccy, studenci i uczniowie Ferré. Bergoglio zabiera głos jako pierwszy, mówi o książce jako o tekście „głęboko metafizycznym”, i nabywa sporą ilość egzemplarzy, aby dawać je w prezencie kapłanom, którzy będą go odwiedzać.

Niecały rok po śmierci Methola Ferré (2009 r.) zorganizowaliśmy sympozjum, aby upamiętnić jego sylwetkę i zapoczątkować spis jego obfitego dorobku intelektualnego, rozproszonego po całej Ameryce Łacińskiej. Spotkanie odbyło się w czerwcu 2010 r. w Centro Culturale Borges na państwowym Uniwersytecie Tres de Febrero w Buenos Aires. Bergoglio, wówczas arcybiskup, przesłał list, w którym zachęcał do upamiętnienia Ferré jako „wielkiego człowieka, który wiele dobra wyświadczył świadomości latynoamerykańskiej i Kościoła”. We wrześniu 2011 r. powstało świeckie Stowarzyszenie Alberto Methol Ferré, którego Bergoglio jest honorowym członkiem.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

28 stycznia 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI