Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

W członkach mafii nie ma nic chrześcijańskiego

· papież Franciszek podczas audiencji generalnej ·

„Pomyślmy o tzw. 'chrześcijanach mafiosach'. W nich nie ma nic chrześcijańskiego: mówią, że są chrześcijanami, lecz niosą w duszach i zadają innym śmierć. Módlmy się za nich, aby Pan poruszył ich duszę”: z taką prośbą zwrócił się Papież do wiernych obecnych na audiencji generalnej na placu św. Piotra w środę 28 marca rano, w przeddzień triduum paschalnego. W katechezie poświęconej „najważniejszym dniom roku liturgicznego” Papież podkreślił, że „chrześcijanin, jeżeli naprawdę pozwala, by Chrystus go obmył, jeżeli naprawdę pozwala, by On ogołocił go ze starego człowieka, by wejść w nowe życie, choć pozostaje grzesznikiem, nie może już ulec zepsuciu”.

W swojej refleksji Franciszek nawiązał do fragmenut Biblii, zaczerpniętego z piątego rozdziału Pierwszego Listu do Koryntian (7-8), podkreślając, że Wielkanoc jest „najważniejszym świętem naszej wiary, ponieważ jest świętem naszego zbawienia”. Z tego powodu triduum „wyznacza podstawowe etapy naszego powołania w świecie, i wszyscy chrześcijanie są wezwani do przeżywania tych trzech świętych dni jako 'formy' swojego życia indywidualnego” i „wspólnotowego”.

Ponadto, powiedział Papież, święta wielkanocne nie kończą się na „babce, jajkach” z czekolady. Bowiem, wyjaśnił, „zaczyna się wówczas droga na misję, głoszenie: Chrystus zmartwychwstał. I ta nowina, do której triduum prowadzi, przygotowując nas do jej przyjęcia, stanowi centrum naszej wiary”. Również dlatego, że jak zauważył Franciszek dodając kilka słów do przygotowanego tekstu, „jedynym, który nas usprawiedliwia, jedynym, który pozwala nam ponownie się narodzić, jest Jezus Chrystus. Nikt inny. I za to nic nie trzeba płacić”.

Na tym polega „wielkość miłości Jezusa: oddaje życie za darmo, by uczynić z nas świętych, by nas odnowić, by nam przebaczyć”. I aby lepiej wyjaśnić tę ideę, Papież posłużył się obrazem: „W wielu krajach – powiedział – jest zwyczaj, że kiedy w Wielkanoc słychać bicie dzwonów, mamy, babcie mówią dzieciom, by umyły oczy wodą na znak, że będą mogły zobaczyć rzeczy Jezusa, rzeczy nowe”. Stąd końcowe wezwanie: „pozwólmy w te święta wielkanocne, by została obmyta nasza dusza, oczy naszej duszy, ażebyśmy widzieli rzeczy piękne i robili rzeczy piękne”.

Audiencja generalna po włosku  

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

24 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI