Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

W auli zaprezentowano pierwszy projekt orędzia Synodu

„Aktem przejrzystości” jest opracowanie przez ojców synodalnych orędzia ( nuntius ) wyraźnie „skierowanego do ludu Bożego”, a zatem „do ewangelizatorów, którzy również muszą być ewangelizowani”. Pierwszy projekt tekstu zaprezentował i odczytał w auli w sobotę rano, 20 października, kard. Giuseppe Betori, arcybiskup Florencji, przewodniczący Komisji ds. Orędzia. Jest to dokument bardzo oczekiwany i bezpośredni, który – wyjaśnił – da „naszym wspólnotom organiczny obraz tematyki omawianej przez zgromadzenie z duszpasterskiego punktu widzenia”. W oczekiwaniu na posynodalną adhortację Papieża. Prezentując jego formę i treść, kard. Betori zaznaczył, że starano się uwzględnić wszystkie „różnorodne grupy ludu Bożego”, w duchu „zachęcania”, a także „doceniania wysiłków” tych, którzy angażują się w misję ewangelizacyjną.

Nowością orędzia tego Synodu, w porównaniu z poprzednimi zgromadzeniami, będą „specjalne przesłania skierowane do kontynentów”, ze względu na to, „że sytuacje bardzo się różnią”. Synod przy swym całościowym spojrzeniu nie traci wszak z oczu różnic i szczególnych sytuacji.

Definitywny tekst orędzia uwzględni zatem wszystkie wypowiedzi, starając się uwydatnić zasadnicze i podstawowe wytyczne odnośnie do nowej ewangelizacji, podobnie jak wskazują je w tych dniach ojcowie synodalni. Zasadniczym celem jest bowiem wspieranie i ukierunkowywanie głoszenia Ewangelii i dawania jej świadectwa we wszystkich kontekstach. Prezentacja orędzia i głosowanie nad nim odbędzie się w piątek 26 października rano.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

19 lutego 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI