Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Urodziny Kościoła

· ​Audiencja generalna na temat zesłania Ducha Świętego ·

Zesłanie Ducha Świętego to „urodziny Kościoła” – dlatego Papież Franciszek, przygotowując do uroczystości przypadającej w najbliższą niedzielę, podczas audiencji generalnej w środę 31 maja, na placu św. Piotra, zestawił nadzieję chrześcijańską – będącą tematem ostatnich katechez – z Duchem Świętym. On, powiedział na początku Papież, „jest wiatrem, który popycha nas do przodu, który nas podtrzymuje w drodze, który sprawia, że czujemy się pielgrzymami i obcymi, i nie pozwala nam rozsiąść się wygodnie, stać się ludem 'osiadłym'”. I tak jeśli „List do Hebrajczyków porównuje nadzieję do kotwicy”, „do tego obrazu możemy dodać obraz żagla”, kontynuował Franciszek. Bowiem „kotwica jest tym, co zapewnia łodzi bezpieczeństwo i utrzymuje ją „zamocowaną” na falującym morzu”, natomiast „żagiel jest tym, co pozwala jej się poruszać i płynąć naprzód po wodach”. Dlatego właśnie, wyjaśnił, „nadzieja przypomina żagiel”, który „zbiera wiatr Ducha i przekształca go w siłę napędową”, zdolną sprawić, że „łódź płynie na otwarte morze lub do brzegu”.

Pogłębiając swoją refleksję, Papież zwrócił następnie uwagę, że Duch Święty nie tylko „czyni zdolnymi do żywienia nadziei, ale także do bycia siewcami nadziei; do tego, byśmy również my – tak jak On i dzięki Niemu – byli „parakletami”, czyli pocieszycielami i obrońcami braci”. Zresztą, wyjaśnił, „chrześcijanin może zasiewać gorycz” i „wątpliwości”, ale to nie jest chrześcijańskie, i ten, kto to robi, nie jest dobrym chrześcijaninem”. Jest nim natomiast ten, kto „rozsiewa nadzieję: olej nadziei, woń nadziei, a nie ocet goryczy i beznadziei”. W szczególności, powiedział, „to zwłaszcza ludzie ubodzy, wykluczeni i niekochani potrzebują kogoś, kto by dla nich był „parakletem”, czyli pocieszycielem i obrońcą”. Dlatego na koniec Papież zachęcił: „tak jak Duch Święty postępuje z każdym z nas, którzy jesteśmy tu na placu”, trzeba, abyśmy robili to samo, podejmując inicjatywę pocieszania i bronienia „najbardziej potrzebujących, najbardziej odrzucanych, tych, którzy najwięcej cierpią”. A dar Ducha, wyraził na koniec życzenie, „niech sprawi, że będziemy obfitowali w nadzieję” i „niech sprawi, byśmy rozsiewali nadzieję wobec tych wszystkich, którzy są w największej potrzebie, najbardziej odrzucani”.

Katecheza Papieża w języku włoskim

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

22 lipca 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI