Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Uniwersalne oblicze Kościoła

· Papież przewodniczy publicznemu konsystorzowi zwyczajnemu, podczas którego kreuje 6 nowych kardynałów ·

Misja, którą otrzymali apostołowie, jest przeznaczona dla wszystkich ludzi, bez względu na przynależność etniczną, narodową i religijną

Sześć nowych sylwetek, ukazujących zróżnicowane oblicze Kościoła, widoczne w Kolegium Kardynalskim. Takim obrazem posłużył się Benedykt XVI, aby przypomnieć o aktualności „reguły prawdy”, zawierającej się w wyznaniu wiary, którą każdy chrześcijanin otrzymuje w momencie chrztu: „Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół”. W swoim przemówieniu podczas konsystorza publicznego, w sobotę 24 listopada, Papież zatrzymując się przy znaczeniu określenia „powszechny”, zwrócił uwagę na istotne cechy tożsamości Kościoła „powszechnego”, czyli takiego, który „obejmuje cały wszechświat”. Szczególnie uwydatnił powszechną przynależność do jednego Kościoła, „który jest Kościołem wszystkich ludów”, ponieważ Jezus posłał apostołów „nie do jakiejś grupy – wyjaśnił Papież, nawiązując do nauczania soborowego – ale do całej ludzkości, aby ją zgromadzić w wierze w jeden lud, ażeby go zbawić”. Powszechność Kościoła „wypływa zatem z powszechności jedynego planu Bożego zbawienia świata”. Misja apostołów i wszystkich uczniów Chrystusa jest zatem skierowana do wszystkich ludzi, niezależnie od wszelkich różnic kulturowych, etnicznych, narodowych, czy religijnych, aby stworzyć jeden lud Boży”. A zatem Kościół – powtórzył Benedykt XVI – „to nie tyle wspólnota lokalna, która powoli się rozrasta i rozprzestrzenia, lecz jakby zaczyn zmierzający do tego, co powszechne”. „Jest to Kościół Zesłania Ducha Świętego, który w polifonii głosów śpiewa jeden zgodny hymn do Boga żywego”. A w symbolice gestów, powtarzanych w czasie konsystorza – przysięga wierności, wręczenie purpurowego biretu i pierścienia – jest wskazana rola, jaką przyjmują nowi kardynałowie w Kościele. „Będziecie – powtórzył Papież zwracając się do nowych purpuratów – moimi cennymi współpracownikami, przede wszystkim w posłudze apostolskiej dla całego Kościoła katolickiego, jako Pasterza całego stada Chrystusa i pierwszego gwaranta nauki, dyscypliny i moralności”.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

24 stycznia 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI