Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Umieć patrzeć w oczy

· Podczas audiencji jubileuszowej Franciszek wyjaśnia znaczenie i wartość jałmużny. Papież w dniach od 24 do 26 czerwca będzie w Armenii, a w dniach od 30 września do 2 października odwiedzi Gruzję i Azerbejdżan ·

Komunikat Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej informuje, że Papież postanowił udać się do Armenii, przyjmując zaproszenia Jego Świątobliwości Karekina II, Najwyższego Patriarchy i Katolikosa wszystkich Ormian, władz państwowych oraz Kościoła katolickiego. Podobnie, przyjmując zaproszenia od Jego Świątobliwości i Wielce Błogosławionego Ilji II, Katolikosa Patriarchy całej Gruzji, oraz władz cywilnych i religijnych Gruzji i Azerbejdżanu, Papież dopełni swoją podróż na Kaukaz, odwiedzając trzy miesiące później te dwa kraje.

Wiadomość tę podano w sobotę rano, 9 kwietnia, w dniu, kiedy Franciszek odbył czwartą audiencję jubileuszową od początku Nadzwyczajnego Roku Świętego, poświęconą „istotnemu aspektowi miłosierdzia – jałmużnie”. W katechezie, wygłoszonej do wiernych obecnych na placu św. Piotra, Papież przypomniał w szczególności, że „miłość bliźniego wymaga postawy wewnętrznej radości” i nie może być „być ciężarem czy udręką, od której chcemy się pospiesznie uwolnić. Analogicznie decyzja o daniu jałmużny nie może być uwarunkowana osądem osoby, której się daje. „Ilu ludzi – zauważył – usprawiedliwia samych siebie, że nie dają jałmużny, mówiąc: ‘Co to za człowiek? Ten, komu dam, może pójdzie kupić wino i się upije’”. Ale, dodał, „jeżeli on się upija, to dlatego, że nie ma innej drogi! A ty, co robisz po cichu, czego nikt nie widzi? I ty stajesz się sędzią tego nieszczęsnego człowieka, który prosi cię o monetę na kubek wina?”.

Odnośnie do tego przychodzi z pomocą nauczanie Jezusa, który „prosi nas, abyśmy czynili jałmużnę nie po to, żeby nas ludzie chwalili i podziwiali za naszą wielkoduszność”. Bowiem to nie „pozór się liczy – wyjaśnił Franciszek – ale umiejętność zatrzymania się, aby popatrzeć w twarz osobie, która prosi o pomoc”, spojrzenie jej w oczy. „Nie powinniśmy zatem utożsamiać jałmużny po prostu z pospiesznym daniem monety”, napomniał Papież, zachęcając, aby „zatrzymać się i porozmawiać” z tym, kto prosi nas o pomoc, „aby dowiedzieć się, czego naprawdę potrzebuje”. Jednocześnie Papież napomniał, aby „rozróżniać między ubogimi a różnymi formami żebractwa, które nie robią dobrej przysługi prawdziwie ubogim”.

W ostatecznym rozrachunku „jałmużna jest gestem miłości względem tych, których spotykamy; jest gestem szczerej wrażliwości na tego, kto do nas podchodzi i prosi o pomoc, uczynionym w sekrecie, gdzie tylko Bóg widzi i pojmuje wartość uczynionego gestu”. Stąd zachęta Franciszka skierowana do rodziców, aby wychowywali dzieci „do wielkodusznego dzielenia się tym, co mają”.  

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

17 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI