Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Uczmy się od siebie nawzajem

· Na zakończenie tygodnia ekumenicznego Papież wskazuje drogę pojednania chrześcijan ·

„Uczenie się od siebie nawzajem”: to jest droga pojednania chrześcijan wskazana przez Papieża Franciszka w uroczystość nawrócenia św. Pawła. Na zakończenie tygodnia ekumenicznego, zgodnie ze zwyczajem, Papież przewodniczył 25 stycznia Nieszporom w bazylice noszącej imię Apostoła przy via Ostiense. Przez ucałowanie – na pożegnanie – krzyży pektoralnych metropolity prawosławnego i arcybiskupa anglikańskiego Franciszek zakończył obrzęd ekumeniczną pieczęcią pontyfikatu, którego głównym celem jest budowanie mostów pojednania.

Zresztą, również w homilii Papież położył nacisk na konieczność głoszenia ewangelii pojednania, przede wszystkim po wielowiecznych podziałach wśród chrześcijan. I w nauczaniu Pawła wyodrębnił pomoc „w szukaniu drogi”. On bowiem – wyjaśnił - „podkreśla, że pojednanie w Chrystusie nie może nastąpić bez poświęcenia. Podobnie ambasadorzy pojednania są powołani do tego, by dawać życie, a nie żyć dla samych siebie. To jest wciąż ta sama rewolucja chrześcijańska”.

W konsekwencji „dla Kościoła, dla każdego wyznania chrześcijańskiego”, przekłada się to na „zachętę, by nie opierać się na programach, na kalkulacjach i korzyściach, nie zawierzać możliwościom i modom danej chwili”. A także, by „pokonać wszelką izolację, pokusę koncentracji na sobie”. Zasadniczo „autentyczne pojednanie chrześcijan będzie mogło się urzeczywistnić” tylko wtedy, kiedy „będziemy potrafili rozpoznać nawzajem swoje dary, z pokorą i uległością, nie oczekując, że to drudzy mają się najpierw nauczyć od nas”.

I jeśli – zauważył Papież - „patrzenie wstecz jest konieczne do oczyszczenia pamięci”, to prawdą jest również, że „wpatrywanie się tylko w przeszłość, rozpamiętywanie doznanych krzywd i faktów oraz osądzanie z zastosowaniem tylko ludzkich kryteriów może paraliżować i uniemożliwiać życie teraźniejszością”. Stąd wezwanie, by nie nużyć się „nigdy proszeniem Boga” o dar jedności. „Idźmy naprzód – takie pragnienie wyraził na zakończenie swojej refleksji – naszą drogą pojednania i dialogu, pokrzepieni heroicznym świadectwem wielu braci i sióstr, zjednoczonych wczoraj i dziś w cierpieniu w imię Chrystusa”. I „korzystajmy z każdej okazji, by modlić się razem, by głosić razem, by kochać i służyć razem, zwłaszcza tych, którzy są bardzo ubodzy i zaniedbani”.

Homilia Papieża

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

18 stycznia 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI