Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Ucieczka rodzin z Haiti

„Dramat społeczno-polityczny wielu krajów, w tym również naszego, przypomina pod wieloma aspektami dramat ojczyzny Jezusa. Tragiczny los naszego narodu jest naznaczony sytuacjami wielkiego cierpienia i konfliktów, co silnie ciąży na życiu każdego Haitańczyka oraz na całym narodzie, powodując, że nasze współżycie społeczne staje się coraz trudniejsze” – napisali biskupi Haiti w przesłaniu na Boże Narodzenie 2013 r. – „Dziś nadal tworzymy sytuacje nieufności i wykluczenia, które paraliżują naszą teraźniejszość, zagrażają naszej przyszłości i przyczyniają się do wyalienowania naszych relacji z Bogiem, z nami samymi, z bliźnim i ze środowiskiem”. Przykłady podane w nocie są wiernym odzwierciedleniem sytuacji społecznej: „Niekończąca się bratobójcza walka o władzę; brak poszanowania dla innych i dla prawa; negatywna i destruktywna krytyka; degradacja moralna; złe zarządzanie administracyjne i korupcja; polaryzacja polityczna, powodująca paraliż; wzrost nietolerancji; coraz większa przepaść między bogatymi a biednymi”. Podobnie jak Święta Rodzina, także „wiele rodzin haitańskich nadal ucieka z narażeniem życia”.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

16 grudnia 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI