Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Ucieczka od odpowiedzialności

· W Niedzielę Palmową Papież potępia obojętność na los licznych uchodźców oraz zaprasza młodzież do Krakowa na najbliższe światowe spotkanie ·

W wizerunku Jezusa – któremu podczas męki „odmówiono wszelkiej sprawiedliwości” i który „doświadcza na własnej skórze również obojętności” – Papież Franciszek widzi odbicie „tak licznych ludzi, tak wielu zepchniętych na margines, tak wielu uchodźców i uciekinierów”, za których los „wielu nie chce wziąć odpowiedzialności”. 

Powiedział o tym podczas Mszy św. w Niedzielę Palmową, której przewodniczył 20 marca rano na placu św. Piotra, z udziałem licznie zgromadzonych wiernych, wśród nich było bardzo wielu młodych, których zaprosił na kolejny światowy zlot do Krakowa, w dniach od 26 do 31 lipca.

W pobliżu obelisku Papież poświęcił palmy i gałązki oliwne, a po procesji do ołtarza przed Bazyliką Watykańską odprawił Mszę św. W homilii Papież skomentował opis Męki Pańskiej według Łukasza, zachęcając, aby w tych dniach Wielkiego Tygodnia spoglądać często na krzyż, który „jest katedrą Boga”, uczącą miłości pokornej, wyrzekania się egoizmu, dążenia do władzy i sławy”.

Na zakończenie celebracji Franciszek poprowadził modlitwę maryjną Anioł Pański, prosząc o wstawiennictwo św. Jana Pawła II w czasie ostatnich miesięcy przygotowań do Dnia Młodzieży na polskiej ziemi. Dzień ten w kontekście Roku Świętego Miłosierdzia będzie Jubileuszem Młodzieży na poziomie Kościoła powszechnego.

Link do rozważania przed modlitwą maryjną Anioł Pański

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

17 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI