Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Ubodzy nie są okazją do zarobku

· W przemówieniu do organizacji wolontariatu Papież Franciszek potwierdza wartość bezinteresowności ·

Papież Franciszek – w przemówieniu do FOCSIV, federacji zrezszającej organizacje wolontariatu o inspiracji chrześcijańskiej, podczas audiencji, która odbyła się w czwartek rano, 4 grudnia, w związku z Międzynarodowym Dniem Wolontariatu – zachęcał do postępowania nadal drogą bezinteresownego zaangażowania. „Bardzo wielka jest potrzeba – zaznaczył Papież – dawania świadectwa o wartości bezinteresowności: ubodzy nie mogą stać się okazją do zysku”.

Papież Franciszek przywołał obraz „Kościoła, który przepasuje się fartuchem i pochyla się, aby służyć braciom znajdującym się w trudnej sytuacji”, a to w globalnym kontekście nieustannych zmian, gdzie formy ubóstwa zmieniają oblicze, a sami ubodzy mają różne oczekiwania: „pragną aktywnie uczestniczyć, organizują się, a przede wszystkim praktykują ową solidarność, jaka istnieje między cierpiącymi, między ostatnimi”.

„Wy jesteście powołani do tego, aby dostrzegać te znaki czasu – powiedział Papież – i stać się narzędziem w służbie ?protagonismo/zaktywizowania/postawienia w centrum uwagi ubogich”. Solidarność, wyjaśnił, to „myślenie i działanie w duchu wspólnoty, priorytetu życia wszystkich w stosunku do zawłaszczania dóbr przez niektórych”. A także walka z „nierównością, brakiem pracy i mieszkania, pozbawianiem praw społecznych i pracowniczych” – które są strukturalnymi przyczynami ubóstwa.

Istotna jest działalność prowadzona przez wolontariuszy w krajach, które doświadczają skandalu wojny. „Pracując na rzecz rozwoju ludów – powiedział Papież – współdziałacie także na rzecz budowania pokoju, starając się z konsekwentną stanowczością rozbrajać umysły, zbliżać osoby, budować mosty między kulturami i religiami”.

A znakiem pokoju i nadziei jest działalność w obozach dla uchodźców, zaludnionych przez osoby uciekające przed okrucieństwami wojny – ucieczka ta często daje początek wielkim ruchom migracyjnym. To ostatnie zjawisko wymaga konkretnej współpracy instytucji, organizacji pozarządowych i wspólnot kościelnych, aby szerzyć formy harmonijnego współżycia.

„Ruchy migracyjne – zakończył Papież – wymagają należytych sposobów przyjmowania migrantów, tak aby nie pozostawiać ich na łasce licznych band pozbawionych skrupułów handlarzy”.     

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

18 stycznia 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI