Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

U korzeni jedności

· Papież do delegacji Ekumenicznego Patriarchatu Konstantynopola ·

Umiłowanie jedności, które powodowało patriarchą Atenagorasem, Janem Pawłem II i Pawłem VI

Sobór Watykański II - którego 50. rocznica otwarcia będzie obchodzona 11 października br. - rozpoczął «nowy ważny etap w stosunkach» między katolikami i prawosławnymi. Mówiąc to, Papież wyraził nadzieję, że «również na obecnym etapie możliwe jest czynienie postępów», w oczekiwaniu na to, że «wkrótce nadejdzie błogosławiony dzień, w którym będziemy mogli dzielić stół eucharystyczny». Tradycyjne spotkanie z delegacją Ekumenicznego Patriarchatu Konstantynopola – która została przyjęta na audiencji w przeddzień uroczystości Świętych Piotra i Pawła, w czwartek 28 czerwca rano – była dla Benedykta XVI okazją do przypomnienia znaczenia Soboru dla rozwoju dialogu ekumenicznego. A także do przypomnienia w szczególny sposób «umiłowania jedności Kościoła», które powodowało Ekumenicznym Patriarchą Atenagorasem i Papieżami Janem Pawłem II i Pawłem VI. Byli oni «promotorami odważnych inicjatyw, które utorowały  drogę do nowych relacji między Patriarchatem Ekumenicznym i Kościołem katolickim».

W tym samym kierunku zmierza działalność obecnego Patriarchy Ekumenicznego. «Ze szczególną radością – powiedział  Papież – stwierdzam, że Wielce Błogosławiony Bartłomiej I z odnowioną wiernością, w owocny i twórczy sposób, podąża  drogą wytyczoną  przez jego poprzedników, Patriarchów Atenagorasa i Dimitriosa, wyróżniając się w skali międzynarodowej swoją otwartością na dialog między chrześcijanami i zaangażowanie w służbie głoszenia Ewangelii współczesnemu światu». Dlatego właśnie Papież zwrócił się do członków delegacji z prośbą o przekazanie Patriarsze i Świętemu Synodowi «wyrazów miłości i żywej wdzięczności», i zapewnił, że w modlitwie chwali  Boga  «za to, że pozwala nam iść razem drogą pokoju i pojednania». Dla Benedykta XVI obchody uroczystości świętych Piotra i Pawła są okazją do «dziękowania razem Panu za nadzwyczajne dzieła, których poprzez apostołów dokonał i dokonuje w życiu Kościoła».  Ze świadomością, że ich przepowiadanie  stanowi «trwały i wieczny fundament, na którym zbudowany jest Kościół i że  w wierności wobec przekazanego przez nich depozytu wiary znajdujemy korzenie jedności, której już doświadczamy».

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

14 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI