Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Twórcza ewangelizacja

· Przesłanie Papieża na międzynarodowy kongres poświęcony duszpasterstwu wielkich miast ·

„Misją Kościoła jest docieranie z Dobrą Nowiną o Jezusie Chrystusie i Jego zbawczej miłości do różnych środowisk, bez obawiania się pluralizmu i wystrzegając się wszelkiej dyskryminacji”. Zwrócił na to uwagę Papież Franciszek w przesłaniu wystosowanym do kardynała Barcelony abpa Lluisa Martineza Sistacha z okazji międzynarodowego kongresu duszpasterstwa wielkich miast, który odbywał się w dniach 25 do 26 listopada. Kościół, stwierdził Papież, „nie uważa za porażkę wychodzenie na peryferie bądź zmianę zwyczajowych schematów, kiedy jest to potrzebne. Tym co go interesuje, podobnie jak matkę, jest dobro własnych dzieci, i nie szczędzi wysiłków i ofiar – aby nie zabrakło im światła Ewangelii, aby nieść życie obfitujące w nadzieję, radość i pokój; aby nie zabrakło im gościnności, żeby mogli czuć się włączeni we wspólnotę, czy to w okolicznościach rozproszenia, czy w chłodnej anonimowości; aby wzrastał w nich duch autentycznej solidarności ze wszystkimi, zwłaszcza z najbardziej potrzebującymi”.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

16 września 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI