Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Twórcy pojednania

· ​Podczas audiencji generalnej Papież usilnie apeluje o pokój w Demokratycznej Republice Konga ·

Nowy żarliwy apel Papieża Franciszka „do wszystkich Kongijczyków, aby w tej delikatnej chwili ich historii byli sprawcami pojednania i pokoju”. Podczas audiencji generalnej w środę 21 grudnia Papież znów mówił o cierpieniach w Republice Demokratycznej Konga w świetle swojego niedawnego spotkania z przewodniczącym i zastępcą przewodniczącego Konferencji Episkopatu tego afrykańskiego kraju. Napominając tych, „którzy pełnią funkcje polityczne”, aby słuchali „głosu sumienia” i „dostrzegali okrutne cierpienia rodaków”, Papież zapewnił o wsparciu i życzliwości dla „umiłowanego ludu” oraz modlitwie, aby „Narodzenie Pana utorowało drogi nadziei”.

I właśnie nadziei, która płynie z Bożego Narodzenia, była poświęcona katecheza dla wiernych zgromadzonych w Auli Pawła VI. Kontynuując cykl rozważań na ten temat, Papież wielokrotnie potwierdził, dodając osobiste uwagi do przygotowanego tekstu, że „nasze zabezpieczenia nas nie zbawią”, natomiast „jedyną pewnością, która nas zbawia, jest pewność nadziei w Bogu. Zbawia nas – wyjaśnił – ponieważ jest silna i sprawia, że podążamy w życiu z radością, z pragnieniem czynienia dobra, z pragnieniem osiągnięcia wiecznej szczęśliwości”.

Papież zainspirował się w katechezie tradycją urządzania szopek w domach chrześcijan podczas Adwentu. Przedstawienie Bożego Narodzenia – zauważył – „w swej prostocie przekazuje nadzieję”, i „każda z postaci jest zanurzona w tej atmosferze”. Stąd propozycja Papieża, aby kontemplować jej miejsca i postaci właśnie w perspektywie przesłania nadziei, jakie zawierają. Co do miejsca, gdzie narodził się Jezus, Papież zaznaczył, że Betlejem „nie jest stolicą, i dlatego zostało wybrane przez Bożą Opatrzność, która lubi działać poprzez ludzi prostych i pokornych”. Co do postaci, pierwszą jest Maryja, Matka nadziei, która „dzięki swojemu 'tak' otworzyła Bogu drzwi naszego świata”. Obok Niej jest Józef, który „uwierzył słowom anioła”. Poza tym „są pasterze, którzy reprezentują ludzi pokornych i ubogich” i „mają nadzieję, że zbawienie Boże ostatecznie dotrze do każdego z nich”. Zresztą, przestrzegł Franciszek, „ktoś, kto pokłada ufność we własnych zabezpieczeniach, zwłaszcza materialnych, nie oczekuje zbawienia od Boga”. Natomiast „ludzie prości, pasterze, przeciwnie, ufają Bogu, w Nim pokładają nadzieję i się radują”. Jest wreszcie „chór aniołów, który oznajmia wielki plan, urzeczywistniony przez to Dzieciątko”. W istocie, zakończył Papież, „chrześcijańska nadzieja wyraża się w oddawaniu chwały i dziękczynieniu Bogu”.

Katecheza Papieża w języku włoskim

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

16 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI