Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Trzeba wychowywać do wzajemnego poszanowania

· W odręcznym przesłaniu na zakończenie Ramadanu Papież zapewnia muzułmanów o poważaniu i przyjaźni ·

I podkreśla, jak wiele bólu sprawiają ataki na miejsca kultu

Papież Franciszek zwraca się do muzułmanów osobiście, nazywając ich «drogimi przyjaciółmi», aby wyrazić im swoją bliskość w tak bogatym w znaczenie duchowe i religijne momencie, jakim jest koniec Ramadanu. Sam podpisał przesłanie, które na ogół jest wysyłane do wszystkich muzułmanów świata przez Papieską Radę ds. Dialogu Międzyreligijnego z okazji Id al-Fitr, święta, które kończy miesiąc postu i modlitwy. I od czasu, kiedy w 1967 r. ówczesny Sekretariat ds. Niechrześcijan wystąpił z tą inicjatywą, po raz drugi Papież kieruje swoje osobiste przesłanie. Poprzednie zostało wystosowane 3 kwietnia 1991 r., kiedy Jan Paweł II sam napisał do «moich drogich braci i sióstr, wyznawców islamu», wzburzonych jeszcze i cierpiących z powodu tragicznych skutków konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Papież Franciszek w pierwszym roku swego pontyfikatu postanowił osobiście napisać do muzułmanów, by wyrazić  poważanie i przyjaźń, jakimi ich darzy. I korzysta z okazji, by podkreślić pewne szczególne aspekty relacji, która musi się oczywiście rozwijać, lecz na bazie fundamentalnej zasady: «promowania wzajemnego szacunku przez wychowanie». Pierwszą rzeczą, którą wszyscy mamy szanować w każdej osobie, «jest w pierwszym rzędzie jej życie – przestrzega Papież – jej fizyczna integralność, jej godność i prawa, które z niej wynikają, jej reputacja, jej własność, jej tożsamość etniczna i kulturowa, jej idee i jej polityczne wybory. Jesteśmy zatem wezwani, by myśleć, mówić i pisać o innych w sposób nacechowany szacunkiem, nie tylko w ich obecności, ale zawsze i wszędzie, unikając niesprawiedliwej krytyki lub oszczerstwa». W relacjach międzyreligijnych, «szczególnie między chrześcijanami i muzułmanami, wezwani jesteśmy do szanowania religii drugiego człowieka, jej pouczeń, symboli i wartości». Szczególnym szacunkiem muszą być otaczane «miejsca kultu. Ileż bólu sprawiają ataki na taki czy inny z nich!». Zasady te muszą być przedmiotem starannej formacji młodzieży.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

15 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI