Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Trzeba wrócić do tego, co istotne

· Biskup Rzymu otwiera zgromadzenie ogólne Konferencji Episkopatu Włoch ·

Papież Franciszek wzywał do powrotu ku temu, co istotne, biskupów włoskich, którzy zebrali się wczoraj po południu, w poniedziałek 19 maja, w Auli Synodu w Watykanie, aby odbyć swoje 66. zgromadzenie ogólne. I właśnie Biskup Rzymu zainaugurował, co jest faktem wyjątkowym, prace zgromadzenia.

Przemówienie Papieża Franciszka obejmowało rozległą tematykę. I właśnie wychodząc od tego, co istotne w posłudze biskupa, Papież nakreślił wizerunek pasterza, którego powołaniem jest troszczyć się o owczarnię, powierzoną mu przez Pana. Z tego wizerunku wyłaniają się trzy główne cechy: są oni pasterzami „Kościoła, który jest wspólnotą Zmartwychwstałego”; pasterzami „Kościoła, który jest Ciałem Pana”; i wreszcie, pasterzami „Kościoła, będącego zadatkiem i obietnicą królestwa”.

I właśnie z tego wizerunku wynika cały szereg odpowiedzialnych zadań dla biskupów. I Papież apeluje do Kościoła włoskiego, któremu – mówi – nie wolno dezerterować z poczekalni wypełnionej bezrobotnymi, ludźmi żyjącymi z zapomóg, nie mającymi stałego zatrudnienia, gdzie dramat tych, którzy nie wiedzą, jak przynosić chleb do domu, spotyka się z dramatem tych, którzy nie wiedzą, jak utrzymać przedsiębiorstwo”. Następnie nawoływał do przyjmowania migrantów, do ochrony życia, do wychowywania młodzieży i rodziny. Papież skrytykował też „jałowe myślenie tych, którzy siedzą u stóp dzwonnicy, nie wychodząc poza plac, i pozwalają, by świat szedł swoją drogą”.

Według Papieża Franciszka biskupi, księża i wszyscy katolicy winni „żyć nieskoncentrowani na sobie, nastawieni na spotkanie, które skądinąd jest drogą do zrozumienia naprawdę tego, czym jesteśmy: głosicielami prawdy Chrystusa i Jego miłosierdzia”. Prawda i miłosierdzie, wyjaśnił Biskup Rzymu, przypominając encyklikę Caritas et veritate Benedykta XVI, nie mogą być nigdy rozdzielane, ponieważ „bez prawdy miłość staje się pustą skrzynką, którą każdy wypełnia według własnego uznania”, podczas gdy „chrześcijaństwo miłości bez prawdy z łatwością może być mylone z zasobem dobrych uczuć, przydatnych dla współżycia społecznego, ale marginalnych”. Papież mówi także o ograniczeniach Kościoła i jego ludzi. Najpoważniejszym są podziały, które prowadzą do różnych form sekciarstwa. A przypominając pierwsze przemówienie Pawła VI do biskupów włoskich, potwierdza, że „brak czy w każdym razie ubóstwo komunii” jest „największym skandalem, herezją, oszpecającą oblicze Pana i rozdzierającą Jego Kościół”.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

25 maja 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI