Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Trzeba umacniać prawa człowieka, by budować pokój

· Papież do korpusu dyplomatycznego akredytowanego przy Stolicy Apostolskiej ·

Konieczne jest umacnianie podstawowych praw osoby ludzkiej, by zbudować nowy klimat pokoju i zaufania między narodami. Zalecił to Papież Franciszek członkom korpusu dyplomatycznego, akredytowanym przy Stolicy Apostolskiej, których przyjął w poniedziałek 8 stycznia rano w Sali Królewskiej.

Tradycyjna audiencja, odbywająca się na początku roku, dała Papieżowi jak zwykle sposobność do sporządzenia dokładnego i zaktualizowanego wykresu obecnej sytuacji międzynarodowej. Przedstawionej tym razem z punktu widzenia podstawowych praw człowieka, uroczyście sformułowanych w Powszechnej Deklaracji, przyjętej 70 lat temu przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Dokument ten Franciszek uważa wciąż za „ważny”, ponieważ poświadcza i ratyfikuje serię zasad „ustanowionych, by usunąć mury dzielące rodzinę ludzką i ułatwiać to, co nauka społeczna Kościoła nazywa integralnym rozwojem ludzkim”. W tym świetle Papież – po stwierdzeniu, że pewne prawa są interpretowane w sposób wypaczony przez swoistą „kolonizację ideologiczną” - przedstawił ich łamanie w różnych dziedzinach: poczynając od dziedziny życia (ze szczególnym naciskiem na dramat dzieci nienarodzonych), wolności, nienaruszalności i zdrowia osoby. Z zatroskaniem Franciszek przedstawił następnie tragiczne sytuacje konfliktów, które trwają we wszystkich stronach świata, kładąc szczególny nacisk na ścisły związek między rozbrojeniem i rozwojem integralnym. I potwierdzając, że kontrowersji nie należy rozwiązywać z użyciem broni, lecz poprzez negocjacje i dialog, które jak Papież ma nadzieję, będą prowadzone by zażegnać konflikty zagrażające współistnieniu na Półwyspie Koreańskim, w Syrii, w Jemenie, w Afganistanie, w Ziemi Świętej i na całym Bliskim Wschodzie, lub mnożące niesprawiedliwość i cierpienia w Wenezueli, w Afryce, na Ukrainie.

W obszernym przemówieniu Papieża nie zabrakło też miejsca dla tematu rodziny, dla kwestii migrantów. I wezwania, by odsunąć na bok instrumentalizacje i „pierwotne lęki”, by otworzyć się na przyjmowanie i integrację – i na problem braku pracy. Franciszek na koniec skierował apel o wolność religijną: prawo „często nieprzestrzegane” lub traktowane instrumentalnie, „by ideologicznie uzasadnić nowe formy ekstremizmu”.

Przemówienie Papieża po włosku 

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

16 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI