Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Trzeba przyjmować i chronić osoby
uciekające od wojny i głodu

· Zalecenie Papieża dla siedmiu nowych ambasadorów akredytowanych przy Stolicy Apostolskiej ·

„W obliczu tragicznych sytuacji niesprawiedliwości, które wymagają natychmiastowej odpowiedzi humanitarnej” papież Franciszek przypomniał, że na dyplomacji spoczywa „odpowiedzialność moralna” za „sprzeciwianie się globalizacji obojętności”; tego „udawania jak gdyby nigdy nic” wobec „osób cierpiących z powodu plag ubóstwa, chorób i ucisku”, o czym już wielokrotnie mówił z bólem.

Przyjmując nowych ambasadorów Tanzanii, Lesotho, Pakistanu, Mongolii, Danii, Etiopii i Finlandii, którzy w czwartek 17 maja rano przedstawili listy uwierzytelniające, które akredytują ich przy Stolicy Apostolskiej, Papież przypomniał, że ich „cierpliwa praca w zakresie promowania sprawiedliwości i harmonii we wspólnocie narodów oparta jest na podzielanym przekonaniu o jedności rodziny ludzkiej i o wrodzonej godności każdego z jej członków”. Nie zapominając jednak, że „nasze czasy są okresem zmian prawdziwie epokowych”, w odniesieniu do których potrzebne są „mądrość i rozeznanie ze strony wszystkich, którym leży na sercu pokojowa i pomyślna przyszłość następnych pokoleń”.

Stąd życzenie Franciszka, by w działalności dyplomatycznej wzrastał „duch współpracy i współuczestnictwa, istotny z punktu widzenia skutecznej odpowiedzi na radykalne wyzwania chwili obecnej”. Wśród nich Papież na pierwszym miejscu umieścił jedną z „najbardziej palących kwestii humanitarnych, które stoją obecnie przed wspólnotą międzynarodową”, czyli „konieczność przyjmowania, ochrony, promocji i integracji osób uciekających przed wojną i głodem lub zmuszonych przez dyskryminacje, prześladowania, ubóstwo i degradację środowiska do opuszczenia swojej ziemi”. I w związku z tym powtórzył, że problem ten ma „wymiar głęboko etyczny, wychodzący poza granice krajów i ograniczone idee w zakresie bezpieczeństwa i własnych interesów”. Z tego powodu, zakończył papież, „mimo złożoności i delikatności kwestii politycznych i społecznych, które się z tym wiążą, poszczególne kraje i wspólnota międzynarodowa są wezwane do wnoszenia wkładu w miarę swoich możliwości w dzieło zaprowadzania pokoju i pojednania poprzez decyzje i politykę nacechowane przede wszystkim przez współczucie, dalekowzroczność i odwagę”.

Przemówienie Papieża po włosku  

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

17 stycznia 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI