Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Trzeba przezwyciężyć dyskryminacje i ksenofobię

· ​Papież przypomina o potrzebie formowania sumień i prosi o zagwarantowanie prawa do tego, by ludzie nie byli zmuszeni emigrować ·

„Wdrażanie dalszych badań nad dawnymi przyczynami przymusowych migracji”, aby „znaleźć możliwe do zastosowania rozwiązania” w celu „zapewnienia ludziom prawa do tego, by nie byli zmuszeni do emigrowania”; oraz „refleksja nad negatywnymi reakcjami, niekiedy również dyskryminacyjnymi i ksenofobicznymi, jakie wywołuje przyjmowanie migrantów w krajach o dawnej tradycji chrześcijańskiej”, i proponowanie „programów formowania sumień”. To podwójne zadanie powierzył Papież Międzynarodowej Federacji Uniwersytetów Katolickich (FIUC).

W sobotę rano, 4 listopada Papież, przyjmując uczestników konferencji poświęconej „uchodźcom i migrantom w zglobalizowanym świecie”, przypomniał im o odpowiedzialności uczelni katolickich, wzywając do konkretnych działań w zakresie „odpowiedzialności społecznej za świat bardziej sprawiedliwy i bardziej ludzki”.

W odniesieniu w szczególności do zjawiska migracji Franciszek wyraził nadzieję na większe – ze strony wspólnot akademickich – „dowartościowanie różnorakiego wkładu migrantów w społeczeństwa, które ich przyjmują, jak również korzyści dla wspólnot pochodzenia”; oraz na przyjęcie „programów umożliwiających uchodźcom kształcenie, zarówno przez organizowanie kursów na odległość dla osób żyjących w obozach i ośrodkach dla uchodźców, jak i przez przyznawanie stypendiów”. I zachęcił do wzmagania „wolontariatu studentów w programach pomocowych dla ubiegających się o azyl i nowo przybyłych migrantów”.

Przemówienie Papieża do FIUC w języku włoskim  

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

16 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI