Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Trzeba powiedzieć „nie” tym, którzy dzielą i niszczą

· Kolejne napomnienie Papieża Franciszka w obliczu terroryzmu ·

A opatów benedyktyńskich prosi, aby byli strażnikami ciszy

Papież Franciszek znów potępił przemoc stosowaną w imię religii i wezwał przywódców duchowych do dystansowania się „od wszystkiego, co usiłuje zatruwać umysły” i „dzielić oraz niszczyć współżycie”. Zaapelował o to podczas audiencji dla uczestników sympozjum zorganizowanego przez Organizację Państw Amerykańskich oraz Instytut Dialogu Międzyreligijnego z Buenos Aires, których przyjął w czwartek 8 września rano w Sali Konsystorza.

Papież prosił ich zwłaszcza o „szerzenie dbałości o środowisko i jego poszanowania”, o „chronienie i bronienie praw człowieka” i o umacnianie „kultury spotkania”, opartej na „szczerym i nacechowanym szacunkiem dialogu”. Człowiek wierzący bowiem, stwierdził, „nie może milczeć czy pozostawać z założonymi rękami w obliczu tak częstego łamania bezkarnie praw”. Stąd konieczność „obrony życia we wszystkich jego fazach, nienaruszalności fizycznej i podstawowych wolności, jak wolność sumienia, myśli, wypowiadania się i religii”. Papież wypowiedział się surowo przeciwko terroryzmowi i raz jeszcze potępił wszelkie „okrucieństwa” i „haniebne czyny”, popełniane w imię religii. „Trzeba – napominał – ukazywać pozytywne wartości istniejące w naszych tradycjach religijnych, aby uzyskać pokaźny wkład nadziei”.

Podczas następnego spotkania – z opatami benedyktyńskimi, których przyjął w Sali Klementyńskiej, Papież przypomniał, że „dzisiejszy świat coraz wyraźniej pokazuje, że potrzebuje miłosierdzia”, które jest sercem życia chrześcijańskiego. I w związku z tym wezwał ich, aby „coraz bardziej „koncentrowali się na tym, co zasadnicze”, podtrzymując przede wszystkim nadal przy życiu „oazy ducha” poprzez „owo czynne i wymowne milczenie, które pozwala przemawiać Bogu w zgiełkliwym i roztargnionym życiu świata”.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

16 września 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI