Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Trzeba położyć kres przemocy i przelewowi krwi

· Podczas spotkania na modlitwie «Anioł Pański» Papież apeluje o polityczne rozwiązanie konfliktu w Syrii oraz o pokój i pojednanie w Iraku ·

Ochrona prawa do zdrowia i do pracy robotników ILVA w Tarencie

Papież wzywa do położenia kresu «wszelkiej przemocy i przelewowi krwi» w Syrii i wyraża nadzieję, że Irak zazna w przyszłości pokoju i stabilizacji. «Gorący apel» w tej sprawie skierował Benedykt XVI podczas spotkania na modlitwie «Anioł Pański» w niedzielę 29 lipca, odmawianej z wiernymi na dziedzińcu Pałacu Apostolskiego w Castel Gandolfo.

«Z niepokojem śledzę  - powiedział po wygłoszeniu rozważania na temat ewangelicznego opowiadania o rozmnożeniu chlebów i ryb – tragiczne i coraz częstsze epizody przemocy w Syrii, wraz ze smutnym bilansem zabitych i rannych, również wśród ludności cywilnej, a także wysiedlonych w kraju i uchodźców chroniących się w krajach sąsiednich». Z myślą o nich Papież domagał się «zagwarantowania koniecznej pomocy humanitarnej i solidarnej pomocy», na nowo zapewniając «cierpiącą ludność o swojej bliskości i pamięci w modlitwie».

«Proszę Boga – modlił się – o mądrość serca w szczególności dla tych, na których spoczywa największa odpowiedzialność, aby nie szczędzono wysiłków w poszukiwaniu pokoju, również ze strony wspólnoty międzynarodowej, na drodze dialogu i pojednania, w celu wypracowania odpowiedniego rozwiązania politycznego  tego konfliktu». Benedykt XVI wspomniał również o «drogim narodzie irackim, który w tych dniach padł ofiarą licznych i poważnych zamachów, w których wiele osób zginęło lub odniosło rany», z nadzieją, że «ten wielki kraj odnajdzie drogę do stabilizacji, pojednania i pokoju».

Następnie Papież przypomniał, że za rok w Rio de Janeiro będzie obchodzony XXVIII Światowy Dzień Pokoju, oraz wyraził zaniepokojenie  sytuacją w zakładach ILVA w Tarencie. «Pragnę, aby robotnicy i ich rodziny, których te trudne momenty napełniają obawą – powiedział – wiedzieli, że jestem z nimi». Zapewniając o swojej modlitwie i o wsparciu całego Kościoła, Papież zaapelował do wszystkich o «poczucie odpowiedzialności» i wezwał «władze krajowe i lokalne do podjęcia wszelkich wysiłków w celu znalezienia sprawiedliwego rozwiązania problemu, które będzie chroniło zarówno prawo do zdrowia, jak prawo do pracy w tych czasach kryzysu ekonomicznego».

Na te słowa  natychmiast zareagował z uznaniem arcybiskup Tarentu Filippo Santoro.  «W tej godzinie ciężkiej próby dla miasta – napisał w nocie opublikowanej krótko po zakończeniu spotkania na modlitwie 'Anioł Pański'  - słowa Benedykta XVI są dla nas źródłem wielkiej pociechy. Nie jesteśmy sami i nasze intencje są przed obliczem Boga, zna je teraz cały świat dzięki Pasterzowi Kościoła powszechnego».

Zwrócenie uwagi na nasz problem przez Papieża, stwierdza abp Santoro, «pobudza wszystkie osoby, na których spoczywa odpowiedzialność i władza, do poszukiwania konkretnych dróg, realnych i bezpośrednich, ażeby nikomu nie odbierano chleba i godności, aby wszystkim zostało zagwarantowane zdrowe środowisko i by konieczna praca organów  sprawiedliwości mogła się dalej toczyć bez przeszkód». Dla arcybiskupa «problem zakładów ILVA jest problemem wszystkich» i musi on zostać rozwiązany bez «wojny między poszkodowanymi» oraz w taki sposób, by w Tarencie  «można było żyć i pracować z godnością, z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa, bez zagrożeń dla zdrowia».

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

12 listopada 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI