Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Trzeba chronić ludy tubylcze i ich terytoria

· Apel Papieża przed audiencją poświęconą nadziei ·

„W tym momencie, kiedy ludzkość popełnia ciężki grzech, bo nie troszczy się o ziemię”, Papież Franciszek wzywa ludy tubylcze, by nie godziły się na nowe technologie, „które niszczą ziemię” i „równowagę ekologiczną”, co w rezultacie niszczy mądrość przodków tych ludów. Apel ten został wygłoszony w środę 15 lutego rano w małej sali przy Auli Pawła VI, gdzie Papież przed audiencją generalną spotkał się z uczestnikami trzeciego międzynarodowego forum rdzennej ludności, zorganizowanego przez Międzynarodowe forum rozwoju rolniczego (Ifad), które w tym roku obchodzi czterdziestą rocznicę założenia.

Z myślą o „większym udziale w odpowiedzialności gospodarczej” tubylców Papież zwraca uwagę na „istotny problem”, jakim jest umiejętność „godzenia prawa do rozwoju, również społecznego i kulturalnego, z ochroną własnych cech charakterystycznych” tych ludów i ich terytoriów. Wydaje się to oczywiste zwłaszcza wtedy, kiedy podejmowana jest „działalność gospodarcza, która może być sprzeczna z lokalną kulturą”. W tym sensie Franciszek potwierdza prymat „prawa do wcześniejszego wyrażenia zgody po otrzymaniu koniecznych informacji”, ponieważ – wyjaśnia - „tylko w ten sposób można zagwarantować pokojową współpracę władz rządowych i ludów tubylczych, przezwyciężając sprzeczności i konflikty”.

Papież postuluje także „projekty uwzględniające tożsamość tubylczą, ze zwracaniem szczególnej uwagi na ludzi młodych i na kobiety”, a także „integrację”. Znaczy to, że „rządy powinny uznawać, że wspólnoty tubylcze stanowią część ludności i powinny być dowartościowane, a także należy zasięgać ich opinii i umożliwiać im pełną partycypację”; „nie należy natomiast pozwalać na spychanie na margines bądź podziały na klasy”.Stąd końcowe wezwanie Papieża, aby ludy tubylcze w swoich tradycjach i w swojej kulturze żyły „postępem ze szczególną dbałością o matkę ziemię”.
Następnie, podczas audiencji generalnej w Auli Pawła VI Papież kontynuował cykl katechez o nadziei chrześcijańskiej w świetle Słowa Bożego. Skomentował fragment Listu do Rzymian (5, 1-5) o nadziei, która nie zawodzi. Bowiem, powiedział, ten kto przyjmuje Pana, uznaje każdą rzecz za dar i doświadcza „pokoju, który płynie z wiary”.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

18 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI