Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Trzeba bronić podstawowych praw migrantów

· Zaniepokojenie Papieża oznakami nietolerancji, dyskryminacji i ksenofobii w Europie ·

W obliczu „masowych fal migracyjnych, które doprowadziły do kryzysu polityki” europejskie, „do tej pory stosowane”, Papież potwierdza konieczność „obrony podstawowych praw migrantów i uchodźców niezależnie od ich statusu migracyjnego” oraz „czuwania nad najsłabszymi”. Zwracając się na audiencji w piątek 22 września do dyrektorów krajowych duszpasterstwa ds. migrantów, przybyłych na spotkanie zorganizowane w Rzymie przez Radę Konferencji Episkopatów Europy (CCEE), Papież wyraża zaniepokojenie „przejawami nietolerancji, dyskryminacji i ksenofobii, widocznymi w różnych regionach” tego kontynentu, a jeszcze bardziej „smutnym stwierdzeniem, że wspólnoty katolickie w Europie nie są wolne od tych reakcji obronnych i odrzucania”. Są to, wyjaśnia, „pokusy ekskluzywizmu i barykadowania się kulturowego”, czemu chrześcijanie powinni przeciwstawiać „postawę ufnego otwarcia”, które pozwala „pokonać każdą barierę, przebyć każdy mur”.

Franciszek stwierdza w swoim przemówieniu, że „wsłuchując się wciąż w Kościoły partykularne w Europie”, dostrzegł „głębokie zakłopotanie”, które należy „rozumieć w świetle chwili historycznej, naznaczonej kryzysem ekonomicznym”, a „pogłębia je rozmiar i skład fal migracyjnych”, jak również „zasadniczy brak przygotowania społeczeństw przyjmujących oraz krajowe i wspólnotowe polityki, często nieodpowiednie”. Jednak wyjaśnia, że „ta trudność wskazuje także na ograniczenia procesów jednoczenia Europy”.

Analizując następnie to zjawisko w perspektywie eklezjologicznej, Franciszek przypomina, że „w ostatnich latach wiele Kościołów partykularnych w Europie” zostało „wzbogaconych przez obecność katolickich migrantów, którzy wnieśli swoją pobożność i swój entuzjazm liturgiczny i apostolski”. Natomiast z misyjnego punktu widzenia napływ migrantów „stanowi nową 'granicę'” ewangelizacji, a także „żyzny teren dla rozwijania szczerego dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego”.

Na koniec Papież przypomina cztery czasowniki – przyjmować, chronić, promować, integrować – podkreślone w Orędziu na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy na przyszły rok, i zaznacza, że Dykasteria ds. Integralnego Rozwoju Człowieka „przygotowała 20 punktów działania”, zachęcając Kościoły lokalne do korzystania z nich, uzupełniania ich i pogłębiania, aby dać „konkretną odpowiedź na potrzeby migrantów”.

Przemówienie Papieża w języku włoskim 

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

23 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI