Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

To najstarsze homilie chrześcijańskie

· Teksty Orygenesa odkryte w kodeksie «Monacensis graecus 314 », przechowywanym w monachijskiej Bayerische Staatsbibliothek ·

Wielkie odkrycie greckich tekstów 29 homilii Orygenesa w kodeksie «Monacensis graecus 314» zaczyna wydawać pierwsze owoce na polu badawczym.

Rodzący się Kościół odziedziczył po żydowskim kulcie synagogalnym zwyczaj głoszenia homilii podczas liturgii, lecz ani jedna z tych najstarszych homilii chrześcijańskich, podobnie jak żydowskich, nie zachowała się do naszych czasów w całości i o ich charakterze możemy wnioskować jedynie w sposób ogólnikowy. Homilie Orygenesa są faktycznie najstarszymi homiliami chrześcijańskimi, które przetrwały w takiej formie, w jakiej zostały wypowiedziane. Głosił je on po przymusowym opuszczeniu Aleksandrii, jako prezbiter Kościoła w Cezarei w Palestynie, i jak wynika z informacji podanej przez Euzebiusza z Cezarei, dopiero gdy miał 60 lat zgodził się, aby ich treść była spisywana na żywo i by były rozpowszechniane.

Działo się to zatem pod koniec jego długiej działalności komentatora Pisma Świętego. Już wiele lat wcześniej jako nauczyciel (didàskalos) w szkole katechezy skomentował wiele ksiąg i opublikował swoje wykłady w obszernych zbiorach komentarzy. Zgodnie ze stylem klasycznych zbiorów komentarzy zarówno o charakterze literackim, jak filozoficznym, w swoich komentarzach Pisma Świętego Orygenes interpretuje tekst biblijny dzieląc go na niewielkie fragmenty i  opatrując je wyjaśnieniem.

Na podstawie niewielu informacji, które posiadamy, wiemy, że zarówno homilia żydowska, jak i chrześcijańska rozwijały się w sposób bardziej organiczny i jednolity, rozważając temat zaczerpnięty z wcześniej odczytanego tekstu biblijnego. Orygenes radykalnie zmodyfikował tę prostą i jednolitą strukturę, ponieważ przeniósł do homilii podział czytanego tekstu biblijnego na fragmenty, toteż na jego homilię składają się poszczególne fragmenty wersetów wraz z  wyjaśnieniami, wprowadzonymi krótkim wstępem i zakończonymi równie krótką konkluzją.

Ta złożona struktura homilii Orygenesa rozpowszechniła się szeroko  zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie, i z różnymi zmianami była stosowana przez wszystkich najbardziej reprezentatywnych homiletyków, również przez Augustyna.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

15 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI