Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Terroryzm i przemoc profanują imię Boga

· Papież wzywa religie do potępienia postaw sprzecznych z przesłaniem miłosierdzia ·

 Nowy apel Papieża do przywódców religii świata, aby odcięli się „w sposób jasny” od wszelkich form przemocy i barbarzyństwa praktykowanych w imię Boga . Wezwanie to zostało skierowane do grupy przedstawicieli różnych tradycji religijnych – chrześcijan, muzułmanów, taoistów, tenrikyō, buddystów, hinduistów, dżinistów, sikhów i żydów – których przyjął na audiencji w czwartek 3 listopada rano w Sali Klementyńskiej jako reprezentantów organizacji i stowarzyszeń charytatywnych zaangażowanych bezpośrednio w działalność na froncie solidarności.

Papież przypomniał im, że miłosierdzie nie jest tylko „stylem, który Kościół pragnie mieć najbardziej”, lecz jest także „stylem, do którego powołane są religie, aby były, zwłaszcza w tych naszych czasach, posłańcami pokoju i budowniczymi komunii; by głosiły – w odróżnieniu od tych, którzy podsycają konflikty, podziały i zamknięcia, że dziś jest czas braterstwa”. Dlatego „ważne jest – powiedział zwracając się do obecnych – szukanie między nami spotkania, spotkania, które bez pojednawczego synkretyzmu sprawi, że będziemy bardziej otwarci na dialog, by lepiej się poznać i zrozumieć; wyeliminuje wszelkie formy zamknięcia i pogardy oraz odrzuci wszelką przemoc i dyskryminację”. Zresztą, dodał, „temat miłosierdzia jest bliski wielu tradycjom religijnym i kulturowym, gdzie współczucie i non violence mają istotne znaczenie i wskazują drogę życiową”.

Z tej właśnie wspólnej świadomości rodzi się zachęta Franciszka do odrzucenia „bezcelowych dróg konfliktu i zamknięcia”, które powodują „przemoc, starcia, porwania, ataki terrorystyczne, śmierć i zniszczenie”. Dla Papieża „jest rzeczą straszną, że dla usprawiedliwienia tego typu barbarzyństwa niekiedy używane jest imię jakiejś religii lub samego Boga”. Oto dlaczego konieczne jest potępianie w sposób jednoznaczny „tych niegodziwych postaw, które profanują imię Boga i zatruwają religijne poszukiwania człowieka”. Należy natomiast popierać „pokojowe spotkanie wierzących i rzeczywistą wolność religijną”, aby wierzący potrafili nieść „miłosierną czułość Boga potrzebującej i zranionej ludzkości” i „pomagali pokonywać mury wzniesione przez dumę i strach”.

Przemówienie Papieża

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

23 lipca 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI