Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Ten nieznany Duch Święty

· Msza św. Papieża w Domu św. Marty ·

Chciałoby się powiedzieć: „Ten nieznany Duch Święty”, gdy myśli się o tak wielu ludziach, którzy jeszcze dziś „nie potrafią dobrze wyjaśnić, kim jest Duch Święty”, i „mówią: 'Nie wiem, co z Nim zrobić!', albo ci mówią: 'Duch Święty to gołąbek, to ten, kto daje nam siedem prezentów”. A w ten sposób biedny Duch Święty jest zawsze ostatni i nie znajduje właściwego miejsca w naszym życiu”.

Po raz kolejny dziś rano, w poniedziałek 13 maja, Papież Franciszek – w homilii podczas Mszy św., którą celebrował w kaplicy Domus Sanctae Marthae – skupił swoje rozważanie na postaci Ducha Świętego, zwracając uwagę na nikłą Jego znajomość jeszcze dziś wśród wielu chrześcijan.

Za punkt wyjścia Papież wziął opowiadanie o spotkaniu Pawła z paroma apostołami/uczniami w Efezie, podczas którego – jak podają Dzieje Apostolskie (19, 1-8) – na pytanie, czy otrzymali Ducha Świętego, oni odpowiedzieli, że nigdy nie słyszeli nawet wzmianki o Jego istnieniu. Wyjaśniając ten epizod, Ojciec Święty odwołał się, jak zazwyczaj, do pewnego zdarzenia ze swojego osobistego doświadczenia: „Pamiętam, jak raz, kiedy byłem proboszczem w parafii patriarchy San José w San Miguel, w czasie Mszy św. dla dzieci w uroczystość Zesłania Ducha Świętego zapytałem: „Kto wie, kim jest Duch Święty?” I wszystkie dzieci podniosły ręce”. Jedno z nich, kontynuował, uśmiechając się, odpowiedziało: „'Paralitykiem!' Tak mi odpowiedziało. Usłyszało słowo 'Paraklet' i zrozumiało 'paralityk'! Tak właśnie jest: Duch Święty jest wciąż kimś trochę nieznanym w naszej wierze. Jezus mówi o Nim, mówi do apostołów: „Poślę wam Ducha Świętego: On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co powiedziałem'. Pomyślmy o tym ostatnim: Duch Święty jest Bogiem, ale jest Bogiem działającym w nas, który przypomina. Bogiem, który przebudza pamięć. Duch Święty pomaga nam pamiętać”.

A „pamiętanie jest bardzo ważne”, powtórzył Papież, bowiem „chrześcijanin bez pamięci nie jest prawdziwym chrześcijaninem: jest mężczyzną lub kobietą”, którzy są więźniami chwili, nie mającymi historii. Mają ją, ale nie wiedzą, jak cenić sobie swoją historię. Duch Święty poucza nas o tym. Pamięć, która „pochodzi z serca – zaznaczył Papież – to łaska Ducha Świętego”. A jest nią także pamięć „o naszych nędzach, naszych grzechach”, pamięć „o naszej niewoli: grzech czyni nas niewolnikami. Pięknie jest pamiętać o naszej historii i o tym, jak Pan nas zbawił. To właśnie skłoniło Pawła do powiedzenia: 'Moją chlubą są moje słabości. Ale nie chlubię się nimi: to jedyna chwała, jaką mam. Ale On, przez swój krzyż, zbawił mnie'”.

Pamięć dobrze robi także wtedy, kiedy kogoś ogarnia próżność „i uważa się po trosze za 'Nobla' świętości”, powiedział Papież. Także pamięć dobrze nam robi, „ale... przypomnij sobie, skąd cię wziąłem: z końca owczarni. Byłeś w tyle owczarni”. Pamięć jest wielką łaską, i „także Kościół ma swoją pamięć, mękę Pana”, tę pamięć, która gładzi grzechy. „Chciałbym dziś – powiedział Ojciec Święty – prosić o łaskę tej pamięci dla nas wszystkich”, prosić „Ducha Świętego, aby uczynił nas wszystkich 'pamiętającymi', to znaczy mężczyznami i kobietami 'dobrze pamiętającymi'”. Tę intencję zawierzył Maryi Dziewicy, „niewieście pamiętającej”. Na zakończenie Mszy św. Papież Franciszek podał „ogłoszenie parafialne”, jak sam powiedział, i złożył życzenia urodzinowe ks. prał. Peterowi Bryanowi Wellsowi, asesorowi w Sekretariacie Stanu, który był obecny na Mszy św. razem z ojcem i bratem.

Oprócz ks. prał. Wellsa koncelebrowali z Papieżem m.in. kard. Antonio Maria Vegliò, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących, i jej sekretarz, bp Joseph Kalathiparambil, którzy towarzyszyli grupie pracowników tej dykasterii. Obecnych było również paru kolegów z Radia Watykańskiego.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

14 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI