Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Tam, gdzie mieszka Bóg, wszyscy jesteśmy w domu

· Benedykt XVI w Loreto zawierza Maryi Rok Wiary i Synod Biskupów o nowej ewangelizacji ·

Bez Niego człowiekowi grozi, że egoizm zwycięży nad solidarnością, rzeczy materialne nad wartościami, «mieć» nad «być»

W  Loreto, idąc w ślady Jana XXIII, Benedykt XVI zawierza Najświętszej Maryi Pannie Rok Wiary i Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów o nowej ewangelizacji. Dziś rano, w czwartek 4 października, w 50. rocznicę historycznej pielgrzymki Papieża Roncallego do sanktuarium loretańskiego, Papież pojechał oddać cześć Maryi, która jest «żywym Domem Wcielonego Słowa», przypominając zwłaszcza, że  «tam, gdzie mieszka Bóg, musimy uznać, że wszyscy jesteśmy 'w domu'».

Maryja — powiedział Papież — «otwiera nam drzwi swojego domu, wskazuje nam, jak złączyć się z wolą Jej  Syna». Jednak dzisiejszy człowiek często boi się, że obecność Pana może być ograniczeniem jego wolności. Jest to lęk nieuzasadniony, ponieważ Bóg «wyzwala naszą wolność — powtórzył — z zamknięcia się w sobie, z żądzy władzy, posiadania, panowania, i sprawia, że staje się ona zdolna otworzyć się na wymiar, który ją urzeczywistnia w pełnym sensie: dar z siebie, miłość, które stają się służbą i dzieleniem się z innymi».

Bóg — potwierdził — nikogo nie zmusza, a wręcz «prosi o  “tak” człowieka», który został «stworzony jako wolny rozmówca». Przylgnięcie do Niego wiąże się z odpowiedzią podobną do «tak» Maryi,  «owocu łaski». A «łaska nie wyklucza wolności, przeciwnie, tworzy ją i wspiera».

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

25 lutego 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI