Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Także i język może zabić

· Papieska Msza św. w Domu św. Marty ·

Złość i znieważenie brata mogą zabić. Przypomniał o tym Papież Franciszek podczas Mszy św. dziś, w czwartek 13 czerwca rano, w kaplicy Domus Sanctae Marthae, komentując fragment z Ewangelii św. Mateusza (5, 20-26) z dzisiejszej liturgii, w którym jest powiedziane, że każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. Z Papieżem, w dniu, w którym upływają trzy miesiące od początku jego pontyfikatu, byli dyplomaci argentyńscy. W pierwszym rzędzie personel ambasady przy Stolicy Apostolskiej i przy rządzie włoskim, przedstawiciele Argentyny przy Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) i przy Suwerennym Rycerskim Zakonie z Malty (SMOM) oraz pracownicy konsulatu argentyńskiego w Rzymie i w Mediolanie.

Przypominając słowa św. Jana o tym, że ten, kto wyraża urazę i nienawiść do brata, w rzeczywistości w swoim sercu już go zabija, Papież podkreślił konieczność przyjęcia logiki doskonalenia się, a więc «przyjrzenia się swojemu postępowaniu». Oczywiście, powiedział zwracając się do wiernych hiszpańskojęzycznych,  temat ten dotyczy «dyskredytowania brata podyktowane przez nasze wewnętrzne pasje. W praktyce chodzi o zniewagę». Z drugiej strony Papież zwrócił uwagę nieco ironicznie na fakt, jak bardzo rozpowszechnione jest «w świecie łacińskim» stosowanie zniewag,  «w sposób niezwykle twórczy, ponieważ nieustannie wymyślamy nowe».

Dopóki «epitet jest przyjacielski, można się z tym pogodzić», przyznał Papież. Lecz «problem powstaje, kiedy epitety są inne», bardziej obraźliwe. «Wówczas – powiedział – dokonujemy opisu  osoby poprzez serię definicji nie bardzo ewangelicznych». Praktycznie rzecz biorąc, wyjaśnił, zniewaga jest sposobem umniejszenia drugiego człowieka. «Nie ma potrzeby iść do psychologa, żeby wiedzieć, że kiedy człowiek umniejsza drugiego, to dlatego, że nie może urosnąć, potrzebuje uniżyć drugiego, żeby poczuć się kimś. To bardzo brzydkie mechanizmy». Przeciwnie, przypomniał Papież, Jezus z całą prostotą mówi: «nie mówcie źle o innych, nie umniejszajcie ich, nie dyskwalifikujcie się. W gruncie rzeczy wszyscy idziemy tą samą drogą». Refleksja ta zainspirowana była przez dzisiejszy fragment Ewangelii, który – jak przypomniał Papież – jest dalszym ciągiem kazania na górze. Jezus, powiedział, «ogłasza nowe prawo. Jezus jest nowym Mojżeszem, którego Bóg obiecał: dam nowego Mojżesza... I ogłasza nowe prawo. Są to błogosławieństwa. Kazanie na górze». Jak Mojżesz na górze Synaj ogłosił prawo, tak Jezus przyszedł, by powiedzieć, że «nie przychodzi, by znieść poprzednie prawo, ale by je wypełnić, by je rozwinąć, by   pozwolić mu bardziej dojrzeć», by doprowadzić je do pełni. Jezus, mówił dalej Papież, «wyjaśnia bardzo dobrze, że nie przychodzi, by znieść prawo, aż do momentu, kiedy zostaną wypełnione jego ostatnia kropka i ostatni przecinek». A wręcz przyszedł, by wyjaśnić, czym jest to nowe prawo: «najwyraźniej robił pewne poprawki, dostosowywał je do nowych parametrów prawnych». Z pewnością jest to reforma; a jednak jest to «reforma bez zerwania, reforma w ciągłości: od ziarna po owoc».

Kiedy Jezus wygłasza tę mowę, mówił dalej Papież, zaczyna od takiego zdania: «wasza sprawiedliwość musi być większa niż ta, którą teraz widzicie, niż sprawiedliwość uczonych w Piśmie i faryzeuszów». I jeśli ta sprawiedliwość nie będzie «wyższa, to przepadną, nie wejdą do królestwa niebieskiego». Dlatego ten, kto «rozpoczyna życie chrześcijańskie, ten, kto akceptuje tę drogę, ma spełniać wymagania większe niż wszyscy inni». I tu uściślił: «Nie ma większych korzyści, o nie! Ma spełniać większe wymagania». I właśnie Jezus wymienia kilka, a wśród nich «wymóg współżycia», ale potem porusza także «temat negatywnego stosunku do braci». Słowa Jezusa, podkreślił Papież, pozostawiają bez wyjścia: «Słyszeliście, że powiedziano przodkom: 'Nie zabijaj!'; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi i każdy, kto go znieważa zasługuje na karę».

Odnośnie do zniewagi, zauważył Papież, Jezus jest jeszcze bardziej radykalny i «posuwa się jeszcze dalej». Mówi bowiem, że kiedy już «zaczynasz czuć w swoim sercu coś negatywnego» w stosunku do brata i wyrażasz to «zniewagą, przekleństwem, złością, to już jest niedobrze. Musisz się nawrócić, musisz się zmienić».

W związku z tym Papież Franciszek przypomniał apostoła Jakuba, który mówi, że «okrętem kieruje ster, a człowiekiem kieruje język». A więc, podkreślił Ojciec Święty, jeśli człowiek «nie potrafi zapanować nad językiem, jest zgubiony». Jest to słaby punkt człowieka. Jest to bardzo stara rzecz, ponieważ «ta naturalna agresja, którą Kain odczuwał w stosunku do Abla, powtarza się przez całą historię. Nie jesteśmy źli; jesteśmy słabymi grzesznikami». Dlatego, powiedział, «dużo łatwiej jest stawić czoło sytuacji zniewagą, oszczerstwem, niż w sposób łagodny, jak mówi Jezus». Z drugiej strony, słowa Jezusa na ten temat są jasne, kiedy zachęca do pogodzenia się z przeciwnikiem i do znalezienia porozumienia, by nie skończyć w sądzie. I posuwa się jeszcze dalej. «Jeśli idziesz wielbić Ojca twego – dodał Papież – i niesiesz dar przed ołtarz, a uświadamiasz sobie, że masz zatarg z twoim bratem, najpierw rozwiąż ten problem».

Na zakończenie Papież prosił Pana o łaskę dla wszystkich, «by uważali trochę bardziej na język, kiedy mówią o innych». Jest to z pewnością «mała pokuta, ale daje dobre owoce». To prawda, że wymaga to poświęcenia i wysiłku, ponieważ dużo łatwiej jest smakować «owoc pikantnego komentarza pod adresem drugiego»; na dłuższą metę «ten głód jest owocny i dobrze nam robi». Stąd potrzeba proszenia Pana o łaskę «dostosowania naszego życia do tego nowego prawa, które jest prawem łagodności, prawem miłości, prawem pokoju», a początkiem tego jest «przycięcie nieco naszego języka, przycięcie trochę komentarzy, które wygłaszamy o innych, i wybuchów, których wyrazem jest zniewaga, łatwa złość».

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

23 sierpnia 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI