Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Tak różni, a tak bliscy

· Joseph Ratzinger i Erik Peterson ·

2 maja w Rzymie na Papieskim Uniwersytecie św. Krzyża odbędzie się kongres pod hasłem: „Joseph Ratzinger i Erik Peterson. Dwie drogi teologiczne”, dies academicus Papieskiej Akademii Teologicznej, zorganizowany we współpracy z watykańską Fundacją Joseph Ratzinger – Benedykt XVI i z ratyzbońską Fundacją Benedykta XVI. Będą na nim pogłębiane – wyjaśnia Manlio Sodi, prezes Papieskiej Akademii Teologicznej – „trzy wielkie tematy, które jawią się szczególnie istotne dla porównania myśli teologicznej Petersona i Ratzingera. Chodzi o teologię biblijną, teologię liturgii i tę refleksję nad kulturą świecką, która sytuuje się między antropologią teologiczną a chrześcijańską filozofią historii”

Thomas Söding stwierdza w swoim  wystąpieniu: „Spotkanie Josepha Ratzingera z Erikiem Petersonem jest zaskakujące. Trudno o większe przeciwieństwa w biografii i teologii”. Dzieli ich okres jednego pokolenia, ze wszystkimi jego dramatami. Jeden nawrócił się na katolicyzm w epoce tak zwanych pontyfikatów „Piusowych”, drugi pozostawił dający się udokumentować ślad w tekstach Soboru Watykańskiego II. Peterson jest outsiderem . Joseph Ratzinger natomiast jest zdecydowanie insiderem . Peterson to duch powodowany niepokojem, Ratzinger natomiast jest estetą, usposobionym kontemplacyjnie; obydwaj jednak krytykowali w sposób konstruktywny teologię swoich czasów: Peterson ewangelicką, Ratzinger katolicką. Peterson tworzył eklezjologię zdominowaną przez perspektywę eschatologiczną, Ratzinger natomiast eklezjologię, ożywianą duchem eucharystycznym. W dziele Petersona przeważa perspektywa eschatologiczna, cechująca się w szczególności powściągliwością eschatologiczną; u Ratzingera natomiast dominuje element Janowy, w którym współżyją symbiotycznie obecność zbawienia i jego przyszłość.

I prawdopodobnie to właśnie pewne różnice obudziły zainteresowanie Josepha Ratzingera Erikiem Petersonem.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

21 listopada 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI