Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

„Tak”, które wyzwala

· Podczas audiencji generalnej Papież mówi o modlitwie Jezusa w Getsemani ·

Nie zawsze jest łatwo zdać się na wolę Boga w obliczu zła, które nas przeraża

Podobnie jak Chrystus w Ogrodzie Oliwnym, „również i my powinniśmy potrafić przedstawiać Bogu nasze trudy, cierpienia w pewnych sytuacjach, w pewnych dniach, codzienne wysiłki, by Go naśladować, a także ciężar zła, które widzimy w nas i wokół nas”. Zdaniem Benedykta XVI to jest wciąż aktualna nauka płynąca z modlitwy Jezusa w Getsemani.

Przedstawiając to nauczanie wiernym obecnym w Auli Pawła VI w środę 1 lutego na cotygodniowej audiencji generalnej, Papież podkreślił, że „wola człowieka realizuje się w pełni, gdy całkowicie zawierza” Bogu. Zacytował odnośnie do tego św. Maksyma Wyznawcę, według którego „od chwili stworzenia mężczyzny i kobiety wola ludzka ukierunkowana jest na wolę Bożą i właśnie przez powiedzenie „tak” Bogu wola ludzka jest w pełni wolna i się realizuje”. A jeśli z powodu grzechu owo „tak” względem Boga zamieniło się w sprzeciw, Jezus na Górze Oliwnej ponownie doprowadził wolę ludzką do pełnego „tak” wyrażającego zgodę na Boży plan. Praktycznie „Jezus mówi nam, że jedynie dostosowując swoją wolę do woli Bożej istota ludzka osiąga swoją prawdziwą wielkość, staje się 'boska'; jedynie gdy wychodzi się z siebie, gdy mówi się „tak” Bogu, urzeczywistnia się pragnienie Adama, owo pragnienie bycia całkowicie wolnym”. Albowiem Jezus w Getsemani przenosi wolę ludzką w wolę Bożą, dzięki czemu odradza się prawdziwy człowiek. W swojej katechezie Papież przypomniał też, że w modlitwie Ojcze nasz chrześcijanie mówią do Pana: „bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi”, uznając, że istnieje wola Boga z nami i dla nas, Jego wola odnośnie do naszego życia”. I ta wola – stwierdził Papież – „powinna stawać się każdego dnia coraz bardziej punktem odniesienia dla naszej woli i dla naszego życia”. Podobnie – kontynuował – uznajemy, „że 'ziemia' staje się 'niebem', miejscem, w którym jest obecna miłość, dobroć, prawda, piękno Boga, jedynie gdy na niej jest pełniona wola Boża”. Właśnie tak, jak dokonało się to w modlitwie Jezusa do Ojca w ową noc w Getsemani, kiedy „ziemia” stała się „niebem”; „ziemia” Jego ludzkiej woli, poruszonej do głębi lękiem i trwogą, została przyjęta przez Jego wolę Bożą, tak iż wola Boga wypełniła się na ziemi”. A to – powiedział Benedykt XVI, aktualizując przemówienie – „ważne jest także w naszej modlitwie”, w której „powinniśmy nauczyć się bardziej zawierzać Bożej Opatrzności, prosić Boga o siłę rezygnowania z siebie, by na nowo powiedzieć Mu nasze 'tak'”. Ma to być ponadto modlitwa, którą trzeba odmawiać codziennie, ponieważ „nie zawsze jest łatwo zdawać się na wolę Boga, powtarzać 'tak' za Jezusem, 'tak' za Maryją. Stąd na koniec zachęta, aby prosić w modlitwie o zdolność „wypełniania woli Bożej każdego dnia, nawet gdy mówi o krzyżu, życia w coraz większej zażyłości z Panem, aby wnosić na tę 'ziemię' odrobinę Bożego 'nieba'”.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

24 stycznia 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI