Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Tajemnica Boga mającego ręce i serce człowieka

· Audiencja generalna Benedykta XVI w Auli Pawła VI na temat wcielenia ·

Syn Boży „ludzkimi rękami wykonywał pracę, ludzkim umysłem myślał, ludzką wolą działał, ludzkim sercem kochał”. Nawiązując do słów soborowej konstytucji Gaudium et spes, Papież zwrócił uwagę na „wielkie i wspaniałe bogactwo tajemnicy wcielenia”: tajemnicy Boga – wyjaśnił podczas audiencji generalnej w środę 9 stycznia – „który zstąpił ze swojego nieba, by przyjąć nasze ciało” i w ten sposób otworzyć nam „drogę do swojego nieba, do pełnej komunii z Nim”.

Jest to prawda – powiedział Papież, przemawiając do wiernych zgromadzonych w Auli Pawła VI – „do której tak przywykliśmy, że niemal nas już nie uderza wielkość wydarzenia, jakie ona wyraża”; koncentrujemy się bowiem, jak to bywa, przede wszystkim na „zewnętrznych aspektach” świąt Bożego Narodzenia. Trzeba zatem „odzyskać zdolność zdumienia się w obliczu tej tajemnicy”, pozwalając, by „poruszyła nas wielkość tego wydarzenia: Bóg, prawdziwy Bóg, Stwórca wszystkiego, przemierzał jako człowiek nasze drogi, wszedł w czas człowieka”.

W centrum tajemnicy wcielenia jest logika „bezinteresowności miłości”: Bóg – przypomniał Benedykt XVI – „uczynił ze swojego jedynego Syna dar dla nas, przyjął nasze człowieczeństwo, aby nas obdarować swoją boskością”. Zresztą, „także w naszym dawaniu nie jest ważne, czy prezent jest kosztowny, czy też nie; kto nie potrafi dać czegoś z samego siebie, zawsze daje zbyt mało”.

W tajemnicy Boga, który stał się człowiekiem – zwrócił uwagę Papież – zawiera się cały „niesłychany realizm miłości Bożej”. Chrystus bowiem wciela się w konkretnym czasie i miejscu, wzrasta w rodzinie, spotyka się z przyjaciółmi, działa wraz z grupą uczniów. Według Papieża, ten sposób działania stanowi „silny bodziec do tego, abyśmy zastanowili się nad realizmem naszej wiary, która nie powinna ograniczać się do sfery uczuć, emocji, ale powinna konkretnie dotyczyć naszego życia, musi mianowicie przenikać nasze codzienne życie i ukierunkowywać je także praktycznie”. Również w ten sposób wcielenie daje życie „nowemu stworzeniu”, bowiem „tylko w Jezusie objawia się w pełni zamysł Boga dotyczący istoty ludzkiej: On jest człowiekiem w pełni, według Boga”.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

27 lutego 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI