Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Ta pojednana różnorodność

· Biskup Rzymu z wizytą w Kościele zielonoświątkowców w Casercie ·

„Papież pojechał odwiedzić braci”. Tak Franciszek wyraził sens prywatnej wizyty, z którą udał się w poniedziałek 28 lipca do Caserty, aby spotkać się z ewangelickim pastorem Giovannim Traettinem i wspólnotą Zielonoświątkowego Kościoła Pojednania. W swoim długim przemówieniu Biskup Rzymu zwrócił uwagę w szczególności, że „Kościół jest jeden pośród różnorodności.

I, by posłużyć się pięknymi słowami pewnego ewangelika, którego bardzo lubię – dodał – 'różnorodnością pojednaną' przez Ducha Świętego”. Bowiem „On sprawia jedno i drugie: daje różnorodność charyzmatów, a potem czyni harmonię charyzmatów. Dlatego pierwsi teologowie Kościoła, pierwsi ojcowie – mówię o III lub IV w. – mówili: 'Duch Święty – On jest harmonią', bowiem On zaprowadza tę harmonijną jedność pośród różnorodności”. Na początku spotkania pastor Giovanni Traettino zwrócił się do Papieża, wskazując, że „przez tę swoją wizytę” „dał dowód, że poważnie traktuje pojednanie, że jest człowiekiem pojednania”, co więcej, „prorokiem pojednania”. Również dlatego, dodał, „dzięki ludziom takim jak Wasza Świątobliwość, drogi Papieżu Franciszku, jest nadzieja dla nas chrześcijan. Wszystkich! Jednym gestem Wasza Świątobliwość poszerzył bramę, przyspieszył urzeczywistnienie się pragnienia Boga. Po części odpowiedział na modlitwę Jezusa: „aby wszyscy byli jedno”. A uczynił to z ową chwałą, o której mówi Jan w rozdz. 17: z ową chwałą, bez której nie jest możliwe budowanie jedności. Mówię o chwale pokory. Jak ktoś powiedział, pokora jest w sercu chwały. I dodaje: wystarczy odrobina władzy, aby się pokazać; potrzeba jej wiele, aby się wycofać” .

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

28 lutego 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI