Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Syria - jedyną opcją jest dialog

· Papież przyjął króla Jordanii ·

W czwartek 29 sierpnia rano Papież Franciszek przyjął króla Jordanii, Abdullaha II i królową Ranię. Następnie władca haszymidzki spotkał się z kard. Tarcisiem Bertone, Sekretarzem Stanu, któremu towarzyszył abp Dominique Mamberti, sekretarz ds. relacji z państwami.

W trakcie serdecznych rozmów omówiono pewne tematy interesujące obie strony, dotyczące  zwłaszcza umacniania pokoju i stabilizacji na Bliskim Wschodzie, ze szczególnym uwzględnieniem wznowienia negocjacji pokojowych między Izraelczykami i Palestyńczykami oraz kwestii Jerozolimy. Specjalną uwagę poświęcono tragicznej sytuacji, w której znajduje się Syria; w odniesieniu do tej sprawy potwierdzono, że droga dialogu i negocjacji między wszystkimi częściami składowymi społeczeństwa syryjskiego, przy wsparciu wspólnoty międzynarodowej, jest jedyną opcją, aby położyć kres konfliktowi i przemocy, która każdego dnia powoduje liczne ofiary śmiertelne, zwłaszcza wśród bezbronnej ludności cywilnej.

Wyrażono też uznanie dla zaangażowania króla Abdullaha w dziedzinie dialogu międzyreligijnego i dla jego inicjatywy zwołania w Ammanie na początku września konferencji poświęconej wyzwaniom, z którymi muszą się zmierzyć chrześcijanie na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza w tym okresie społeczno-politycznych przemian. Na koniec uwydatniono pozytywny wkład, jaki chrześcijańskie wspólnoty wnoszą w mieszkające w tym regionie społeczeństwa, których są integralną częścią.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

20 lutego 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI