Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Świętość małych codziennych gestów

· Audiencja Papieża dla wiernych z Bolonii i Ceseny ·

Na świętość „małych codziennych gestów”, które są „jakby zaczynem” i „sprawiają wiele dobra”, wskazał Papież tysiącom wiernych z diecezji Bolonii i Ceseny-Sarsiny, którzy uczestniczyli w audiencji w sobotę 21 kwietnia rano na placu św. Piotra, odwzajemniając wizytę Franciszka z 1 października zeszłego roku.

Wspominając „chwile, jakie przeżywaliśmy razem pod znakiem wiary i modlitwy”, Papież nawiązał do wskazań duszpasterskich, jakie wyłoniły się podczas spotkań z obydwiema wspólnotami. Wspólnotę z Ceseny ponownie zachęcał do angażowania się „wielkodusznie w głoszenie Ewangelii” i dawania jej świadectwa uczynkami, które „niekoniecznie muszą być wielkie”, bowiem „chrześcijanie są zaczynem miłości, braterstwa, nadziei przez bardzo liczne drobne gesty codzienne”. Wspólnocie bolońskiej przypomniał, że „Eucharystia jedna nas i jednoczy, bowiem umacnia więź wspólnotową i zachęca do postaw takich, jak wielkoduszność, przebaczenie, zaufanie do drugiego, wdzięczność”. Stąd wezwanie, abyście „w waszych wspólnotach głosili powołanie do świętości, które dotyczy każdego ochrzczonego i każdej kondycji życia”. Na tym bowiem „polega pełna realizacja wszelkiego pragnienia ludzkiego serca”; jest to „droga, rozpoczynająca się przy chrzcielnicy i prowadząca do nieba, a rozwija się dzień po dniu, gdy przyjmuje się Ewangelię w konkretnym życiu”.

„Przez to zaangażowanie i ten misyjny zapał, który ma nadać nowy impuls ewangelizacji waszych diecezji, będziecie nadal konkretnie wcielali w życie wezwania, które do was skierowałem podczas mojej wizyty”, powiedział Franciszek, zachęcając na zakończenie: „Niestrudzenie szukajcie Boga i Jego królestwa ponad wszystko i nie przestawajcie angażować się w służbę braciom”.

Wcześniej Papież spotkał się ze wspólnotą zasłużonego Kolegium Angielskiego w Rzymie, do której skierował przemówienie na temat dwóch „kamieni milowych” w życiu chrześcijanina: miłości Boga i miłości bliźniego. „W życiu chrześcijańskim – zauważył – istnieje pokaźna przeszkoda, stojąca przed każdym z nas – lęk”; lecz „możemy ją przezwyciężyć miłością, modlitwą i dobrym humorem; tak więc mam nadzieję, że nie będziecie się obawiać trudności i prób oraz nieustannej walki z grzechem”.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

15 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI