Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Święto nadziei wśród wiernych w Erbilu

· Delegacja ACS zawiezie do Iraku list i dary Papieża ·

Jest to Wielkanoc pod znakiem święta i solidarności dla uchodżców chrześcijańskich z Mosulu i Niniwy, którzy aktualnie przebywają w ośrodkach dla uchodźców w irackim Kurdystanie.

Ks. Paolo Thabit Mekko, chaldejski kapłan Mosulu i odpowiedzialny za obóz uchodźców Occhi w Erbilu, na peryferiach stolicy, opowiedział dla AsiaNews o tym, jak wspólnota zorganizowała zbiórkę środków i pieniędzy, które zostaną przeznaczone dla najbiedniejszych rodzin chrześcijańskich i muzułmańskich. W placówce przebywa ogółem ok. 700 osób, jest tam 46 miniaturowych mieszkań i przestrzeń, gdzie odbywa się zbiórka i rozdzielanie pomocy humanitarnej. Jest też żłobek dla najmniejszych, a także przedszkole i szkoła.

W tym Wielkim Tygodniu wspólnota chrześcijańska, będąca ofiarą prześladowań i cierpień, chciała przypomnieć wszystkim, że „jest jeszcze życie, jest jeszcze nadzieja”, zaznaczył ks. Paolo, który nie pomija okazji, by jeszcze raz „dodać otuchy wiernym, napominając ich, aby trwali w swojej wierze. Ich najgłębszym pragnieniem – powiedzia ł kapłan – jest móc powrócić pewnego dnia do swoich domów. Nie wolno stracić zapału, utracić chęci świętowania”.

Jak wiadomo, w Iraku wielu chrześcijanom nielegalnie odebrano mieszkania i inne posiadłości przez sporządzanie fałszywych oficjalnych dokumentów. I bardzo trudne jest, o ile nie niemożliwe, ich odzyskanie przez prawowitych właścicieli. To zjawisko, które w przeszłości odnotowano i ujawniono także w Bagdadzie, rozpowszechniło się także poprzez układy i krycie skorumpowanych i nieuczciwych funkcjonariuszy, którzy oddają się na usługi pojedyncyzch oszustów i zorganizowanych ich grup.

Pomimo trudnych warunków życia w tym roku wiele rodzin przebywających w ośrodku Occhi w Erbilu włączyło się w inicjatywę zbiórki dla najuboższych. „Ci, którzy otrzymali pomoc – wyjaśni ł kapłan – odłożyli pieniądze i dobra pierwszej potrzeby, aby je przeznaczyć dla rodzin najuboższych. Mamy nadzieję, że ta Wielkanoc będzie naprawdę ostatnią w tych warunkach uchodźstwa. Życzymy sobie, abyśmy mogli wrócić do naszych domów, naszych wiosek, i aby te święta były sposobnością przypomnienia światu o naszym nieszczęściu, naszym bólu, naszych cierpieniach”.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

17 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI