Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Światowy skandal

· Papież Franciszek potępia marnotrawienie żywności i niewłaściwe korzystanie z zasobów ziemi ·

Jest „światowym skandalem” to, że miliard osób na kuli ziemskiej cierpi nadal głód, podczas gdy żywności, jaka jest do dyspozycji, „wystarczyłoby, aby nakarmić wszystkich”. Napiętnował to Papież Franciszek w przesłaniu wideo, poprzez które przyłącza się do kampanii pod hasłem „Jedna rodzina, pożywienie dla wszystkich”, zorganizowanej z inicjatywy Caritas internationalis.

Zachęcając do wsparcia tej „szlachetnej” inicjatywy – której, jak zapewnia, „zamierzam dać moje pełne poparcie” – Papież nawiązuje do ewangelicznego fragmentu, mówiącego o rozmnożeniu chlebów i ryb. Jest to epizod paradygmatyczny, w którym Jezus, usłyszawszy wołanie głodnego tłumu, ponagla uczniów, aby „poszli poszukać żywności”; i „dzięki łasce Bożej” pozwala im „nakarmić wielką rzeszę osób, tak że zbierają nawet resztki, by w ten sposób uniknąć jakiegokolwiek marnotrawstwa”.

Zdaniem Papieża, to opowiadanie uczy otrząśnięcia się z obojętności wobec dramatu głodu – „nie możemy odwracać się w drugą stronę i udawać, że on nie istnieje” – przestrzega i sugeruje drogę dzielenia się. „Jeżeli jest wola, to, co mamy, nie wyczerpuje się, co więcej, zbywa, i nie należy tego stracić”, stwierdza Biskup Rzymu, napominając, by szanować i umacniać „to prawo, dane wszystkim przez Boga, dostępu do należytego wyżywienia”.

Stąd apel, aby dzielić się „tym, co mamy, w duchu miłości chrześcijańskiej”, i stawać się „promotorami autentycznej współpracy z ubogimi, ażeby dzięki owocom swojej i naszej pracy mogli wieść godne życie”. Papież Franciszek zwraca się do instytucji międzynarodowych, a także do Kościoła i do każdego człowieka. I prosi, aby „dać głos wszystkim osobom, które bezgłośnie cierpią głód, aby ten głos stał się krzykiem, zdolnym wstrząsnąć światem”.

W tym sensie kampania Caritasu „ma być także wezwaniem nas wszystkich, abyśmy z większą świadomością dokonywali naszych wyborów co do żywienia, które często wiążą się z marnotrawieniem pokarmu i złym wykorzystywaniem zasobów, jakie mamy do dyspozycji”. Chodzi o postawę odpowiedzialności, z jakiej wynikają konkretne konsekwencje. Bowiem, zapewnia Papież, „nasze codzienne czyny” mają „wpływ na życie tych, którzy – czy są daleko, czy blisko – na własnej skórze cierpią głód”.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

14 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI