Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Światło, które otwiera oczy człowieka

· Benedykt XVI zamyka Zgromadzenie Zwyczajne Synodu Biskupów potwierdzając pilność nowej ewangelizacji ·

Apel o solidarność z ludnością Kuby, Haiti, Jamajki i Bahamów, która ucierpiała z powodu niszczącego huraganu

W homilii podczas Mszy św. na zakończenie Synodu Biskupów, której Papież przewodniczył w Bazylice św. Piotra w niedzielę rano, 28 października, raz jeszcze potwierdził on, że trzeba „pilnie głosić na nowo Chrystusa tam, gdzie osłabło światło wiary, i ożywić Boży ogień”. Znalazły echo w homilii Benedykta XVI – która skupiała się głównie na postaci niewidomego Bartymeusza – tematy poruszane podczas trzytygodniowych prac XIII Zgromadzenia Generalnego.

Komentując ten fragment Ewangelii św. Marka, mówiący o cudownym uzdrowieniu, jakiego Jezus dokonał przed męką, Papież wyjaśnił, że nie jest rzeczą przypadkową to, iż mowa jest o osobie, której „oczy utraciły światło. Wiemy – dodał – że stan ślepoty symbolizuje człowieka, który potrzebuje światła Bożego, światła wiary, aby naprawdę poznać rzeczywistość i iść drogą życia”. Jest więc „istotne, aby uznać się za niewidomych, potrzebujących tego światła, w przeciwnym wypadku pozostaje się na zawsze ślepym”. A zatem Bartymeusz jest wzorem: „reprezentuje człowieka, który uznaje własną niegodziwość i woła do Pana z ufnością, że zostanie uzdrowiony”. I tak „w spotkaniu z Chrystusem, przeżytym z wiarą”, „odzyskuje na nowo światło, które utracił, a wraz z nim pełnię swojej godności”. Toteż, zdaniem Benedykta XVI, „jest znamienne, że w chwili, kiedy kończymy zgromadzenie synodalne poświęcone nowej ewangelizacji, liturgia proponuje nam Ewangelię o Bartymeuszu”. A ponieważ „nowa ewangelizacja dotyczy całego życia Kościoła”, Papież wskazał raz jeszcze trzy wytyczne duszpasterskie, jakie wyłoniły się na Synodzie: odpowiednie katechezy w celu przygotowania do sakramentów inicjacji i pokuty; rozwijanie misji tam, gdzie głoszenie Ewangelii jeszcze nie dotarło oraz w krajach o dawnej tradycji chrześcijańskiej; dialog, prowadzony nowymi metodami i za pomocą nowych języków, z osobami ochrzczonymi, które oddaliły się od Kościoła. O Synodzie Papież mówił też w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański , określając go jako „mocne przeżycie komunii kościelnej”. Po modlitwie maryjnej Papież wspomniał także o niszczącym huraganie, jaki przeszedł nad Kubą Haiti, Jamajką i Bahamami, oraz o trzęsieniu ziemi w Kalabrii i Bazylikacie.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

22 lutego 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI