Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Świat, który budzi zaniepokojenie

· Apel Papieża i Kolegium Kardynałów w sprawie ludności Ukrainy i krajów dręczonych przez zapomniane konflikty ·

Kardynałowie Vingt-Trois, Tagle i Assis mianowani przez Papieża przewodniczącymi delegowanymi najbliższego Synodu

Ukrainie poświęcone były pierwsze słowa Papieża na rozpoczęcie sesji Konsystorza Nadzwyczajnego, który zgromadził się dziś, w piątek 21 lutego rano w Auli Synodu w Watykanie. Zwracając się do blisko stu pięćdziesięciu obecnych kardynałów, Papież powiedział: «Chciałbym skierować pozdrowienia, nie tylko osobiste, ale w imieniu wszystkich, kardynałom ukraińskim – kard. Jaworskiemu, arcybiskupowi seniorowi Lwowa, kard. Husarowi, arcybiskupowi większemu seniorowi Kijowa – którzy w tych dniach tak bardzo cierpią i mają takie trudności w swojej ojczyźnie. Być może ładnie będzie napisać do nich w imieniu wszystkich: zgadzacie się na to wszyscy?». 

Gorącymi oklaskami kardynałowie natychmiast zaakceptowali inicjatywę Papieża. I ok. południa kard. Angelo Sodano wysłał do Kijowa specjalny telegram. Oklaski purpuratów nie wyrażały tylko zgody na słowa Papieża, ale również głęboki niepokój panujący podczas Konsystorza Nadzwyczajnego, związany z dramatyczną sytuacją, w jakiej żyje w tych godzinach ludność ukraińska i z tragediami powodującymi przelew krwi w licznych krajach świata. Niepokoje te znalazły odbicie w deklaracji dyrektora Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej, o. Federica Lombardiego, który poinformował m.in., że przesłanie, o którym mówił Papież, zostanie przekazane przez Sekretarza Stanu, abpa Parolina, w formie telegramu do Kijowa.

W deklaracji o. Lombardiego, złożonej podczas południowego briefingu, podkreśla się, że «Ojciec Święty i Kolegium Kardynałów skierowali do Pana szczególne błaganie w intencji licznych chrześcijan, którzy w różnych stronach świata coraz częściej padają ofiarą aktów nietolerancji i prześladowań. Wszystkich, którzy cierpią za sprawę Ewangelii, Ojciec Święty i kardynałowie chcą na nowo zapewnić o swojej nieustannej modlitwie, wzywając ich, by niezłomnie trwali w wierze i z serca przebaczali swoim prześladowcom na wzór Pana Jezusa».

Papież i kardynałowie skierowali swoje myśli również do «krajów, które w tym okresie dręczone są przez wewnętrzne konflikty lub poważne napięcia uniemożliwiające normalne życie społeczeństwa, takich jak Południowy Sudan czy Nigeria, gdzie nieprzerwany łańcuch zamachów powoduje liczne niewinne ofiary w klimacie rosnącej obojętności», stwierdza deklaracja o. Lombardiego.

Odnośnie do dramatycznego rozwoju sytuacji na Ukrainie dyrektor Biura Prasowego referuje, że zostało wyrażone życzenie, «aby szybko został położony kres wszelkim akcjom przemocy i zostały przywrócone zgoda oraz pokój». Podobnie niepokoi trwający konflikt w Syrii, dla którego znalezienie pokojowego, trwałego rozwiązania wydaje się jeszcze dalekie, a także w Republice Środkowoafrykańskiej. Ojciec Święty oraz Kolegium Kardynałów uważają, że coraz pilniej potrzebna jest «inicjatywa ze strony wspólnoty międzynarodowej na rzecz zaprowadzania pokoju i wewnętrznego pojednania, zagwarantowania przywrócenia bezpieczeństwa i państwa prawa oraz umożliwienie nieodzownego dostępu dla pomocy humanitarnej». «Niestety – czytamy dalej w deklaracji – można było zauważyć, że liczne toczące się konflikty określane są jako mające charakter religijny, co nierzadko przeciwstawia sobie podstępnie chrześcijan i muzułmanów, podczas gdy są to konflikty o podłożu w pierwszym rzędzie etnicznym, politycznym bądź ekonomicznym». Kościół katolicki, «potępiając wszelką przemoc stosowaną w imię przynależności religijnej, nie przestanie wnosić swojego wkładu na rzecz pokoju i pojednania, poprzez dialog międzyreligijny i liczne dzieła miłosierdzia, które na co dzień niosą pomoc i dodają otuchy cierpiącym w każdym miejscu świata».

Na początku spotkania Papież nie omieszkał wyrazić uznania także dla kard. Waltera Kaspera za jego pracę. «Wczoraj – powiedział – zanim poszedłem spać, ale nie po to, żeby usnąć, przeczytałem raz i drugi pracę kard. Kaspera i pragnę mu podziękować, ponieważ znalazłem głęboką teologię, a także pogodną myśl w teologii. Sprawia przyjemność czytanie pogodnej teologii. I znalazłem również to, o czym mówił nam św. Ignacy, ten sensus Ecclesiae, miłość do Matki Kościoła... Dobrze mi to zrobiło, i nasunęła mi się pewna myśl – a proszę o wybaczenie Eminencję, jeżeli tym zawstydzę Eminencję – a mianowicie, że to nazywa się 'uprawianiem teologii na kolanach'. Dziękuję».

Na koniec ojciec Lombardi zdał sprawę z przebiegu prac nadzwyczajnego konsystorza poświęconego rodzinie, podając nazwiska kardynałów przewodniczących delegowanych najbliższego Synodu: Vingt-Trois, Assis i Tagle.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

26 maja 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI