Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Świadkowie wierności

· 35 lat temu 27 czerwca arcybiskup Joseph Ratzinger został wyniesiony do godności kardynalskiej przez Pawła VI ·

Trzydzieści pięć lat temu, na konsystorzu 27 czerwca 1977 r., arcybiskup Monachium i Fryzyngi, Joseph Ratzinger został wyniesiony do godności kardynalskiej przez Pawła VI. Razem z nim otrzymali biret kardynalski arcybiskup Florencji Giovanni Benelli, pro-przewodniczący Komisji «Iustitia et Pax», arcybiskup Bernardin Gantin i biskup tytularny Miseno Luigi Ciappi, a także została podana do publicznej wiadomości nominacja, dokonana in pectore na konsystorzu w 1976 r. kard. Františka Tomáška, administratora apostolskiego Pragi. W przemówieniu wygłoszonym podczas konsystorza publicznego Papież powiedział: «czcigodni i wielebni mężowie Kościoła, których włączyliśmy teraz do grona kardynałów, wyróżniają się wszyscy w szczególny sposób następującą cechą: absolutną wiernością, którą poświadczyli swoim życiem, w tym okresie posoborowym, pełnym zdrowego fermentu, ale i elementów grożących rozbiciem, w codziennej posłudze, w całkowitym oddaniu Chrystusowi, Kościołowi, Papieżowi, nieugięcie, bez zachwiań, bezinteresownie. Pełniąc  delikatne urzędy wy, których dziś nazywamy naszymi czcigodnymi Braćmi, daliście Kościołowi niezrównane świadectwo wierności». A zwracając się bezpośrednio do nowo mianowanego kard. Ratzingera, powiedział: «Poświadczamy tę wierność także w przypadku kard. Ratzingera, którego doniosłe nauczanie teologii w prestiżowych uniwersytetach ojczystych Niemiec i w licznych ważnych publikacjach ukazało, że badania teologiczne – na drodze fides quaerens intellectum – nie mogą i nie powinny nigdy być oderwane od głębokiego, wolnego i twórczego przyjęcia Magisterium, które w autentyczny sposób wykłada i głosi Słowo Boże; a który teraz  w stolicy arcybiskupiej Monachium i Fryzyngi, którą mu z ufnością powierzyliśmy, przewodzi wybranej owczarni na drogach prawdy i pokoju».

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

24 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI