Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Świadectwo chrześcijańskie w multireligijnym świecie

· W pierwszą rocznicę wydania wspólnego dokumentu na temat postępowania wierzących ·

Rok temu (28 czerwca) został wydany wspólny dokument Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego, Programu Dialogu Międzyreligijnego i Współpracy Ekumenicznej Rady Kościołów i Światowego Aliansu Ewangelicznego, zatytułowany «Świadectwo chrześcijańskie w multireligijnym świecie: zalecenia odnośnie do postępowania». Warto o tym przypomnieć, ponieważ stanowi on nowość z ekumenicznego i międzyreligijnego punktu widzenia, jest owocem pięciu lat konsultacji, a także wskazuje światło i nadzieję.

Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego w różnych fazach pracy nad dokumentem ściśle współpracowała z Kongregacją ds. Ewangelizacji Narodów i z Papieską Radą ds. Popierania Jedności Chrześcijan.

Pierwsze konsultacje na temat: «Nawrócenie – Ocena rzeczywistości», odbyły się w Lariano we Włoszech w 2006 r. i uczestniczyli w nich przedstawiciele różnych religii (buddyści, chrześcijanie, muzułmanie, żydzi i wyznawcy religii tradycyjnych), Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego i Programu dotyczącego Dialogu Międzyreligijnego i Kooperacji Ekumenicznej Rady Kościołów. Konsultacje na temat «nawrócenia» uznane zostały za potrzebne i pilne, ponieważ była to «kwestia powodująca często nieporozumienia i napięcia między wspólnotami w różnych krajach świata».

Zjawiska takie jak «nawracanie w sposób nieetyczny», «nawracanie pod przymusem», «skłanianie do nawrócenia», ustawy przeciwko zmianie wiary, zabranianie nawracania pod przymusem, «kradzież wiernych» zaczęły zastępować solidarność i kooperację, które z wielkim trudem udało się przedtem zbudować.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

22 września 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI