Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Styl ewangelizatora

· W Roku Wiary i w tygodniu kończącym Synod Papież ogłasza siedmioro nowych świętych ·

„Dawanie świadectwa i głoszenie chrześcijańskiego przesłania, upodabniając się do Jezusa Chrystusa” – taki jest „styl ewangelizatora”, o którym mówił Benedykt XVI w homilii podczas Mszy św. celebrowanej na placu św. Piotra w niedzielę rano, 21 października, na zakończenie obrzędów związanych z ogłoszeniem siedmiorga nowych świętych. Trzech mężczyzn i czterech kobiet, zakonników i świeckich, z pięciu różnych kontynentów – wzorów świętości dla Kościoła, który poprzez Rok Wiary, 50 lat od Soboru Watykańskiego II, pragnie odnowić głoszenie Ewangelii ludziom swoich czasów, i szuka w ich życiu inspiracji i umocnienia. Jest to ważne wskazanie, na tydzień od zakończenia Synodu poświęconego nowej ewangelizacji oraz w dniu, w którym obchodzony jest Światowy Dzień Misyjny.

W homilii Papież przedstawił raz jeszcze najbardziej znaczące aspekty życia każdego z nowych świętych, zwracając uwagę na to, co decyduje o aktualności ich świadectwa wiary.

Jak gdyby chcąc położyć nacisk na nieustanne nawiązywanie do świętości w wielu wypowiedziach ojców synodalnych w tych dniach, Papież przypomniał, że w Kościele to powszechne powołanie „ma zawsze swoje źródło w tajemnicy odkupienia”. Dlatego też „dzisiejsza kanonizacja stanowi – powiedział – wymowne potwierdzenie tej tajemniczej rzeczywistości zbawczej”. A to dotyczy – zakończył – zarówno misji ad gentes , jak i nowej ewangelizacji w regionach dawno schrystianizowanych”. „Nowi święci, których różni pochodzenie, język, narodowość i kondycja społeczna, są złączeni z całym ludem Bożym w tajemnicy zbawienia Chrystusa Odkupiciela”.

Na zakończenie Mszy św. Papież odmówił modlitwę Anioł Pański z wiernymi przybyłymi na plac na kanonizację, zachęcając ich, by zwracali się „do Tej, która jest Królową wszystkich świętych, Maryi Dziewicy”.

Benedykt XVI wspomniał następnie o Lourdes, gdzie na skutek poważnego wylania rzeki Gave została zalana także grota objawień Matki Bożej. Następnie, nawiązując do obchodów Światowego Dnia Misyjnego, zawierzył matczynej opiece Dziewicy „misjonarzy i misjonarki, kapłanów, zakonników i świeckich, którzy w każdej części świata zasiewają dobre ziarno Ewangelii”. Nowi święci – dodał – „wprowadzają nas dziś w tydzień misyjny. W szczególny sposób będziemy wspierać duchowo i materialnie tych, którzy głoszą Chrystusa na różnych kontynentach”.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

9 grudnia 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI