Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Stabilny pokój dla Jerozolimy

· Podczas spotkania z Patriarchą grecko-prawosławnym Teofilem III Papież wzywa do obrony status quo Jerozolimy ·

 Status quo Jerozolimy musi być „broniony i zachowywany”, aby święte miasto stało się „miejscem, w którym wszyscy mogą razem żyć w pokoju”; w przeciwnym razie „trwać będzie bez końca spirala cierpienia”. Taki apel skierował Papież Franciszek podczas audiencji dla Patriarchy grecko-prawosławnego Theophilosa III, którego przyjął w poniedziałek 23 października rano w Bibliotece prywatnej Pałacu Apostolskiego w Watykanie.

W ramach wizyty, która trwa w tych dniach w Rzymie, Patriarcha spotkał się z Papieżem, z którym najpierw odbył rozmowę prywatną. W następnej części audiencji obaj wygłosili przemówienia i wymienili dary. Na zakończenie Franciszek zaprosił na obiad do Domu św. Marty Patriarchą i osoby mu towarzyszące.

Kierując do Theophilosa serdeczne słowa powitania i wspominając popzednie spotkanie, które odbyło się podczas wizyty w Jerozolimie w maju 2014 r. Papież ponowił zapewnienie o bliskości „z tymi wszystkimi, którzy cierpią z powodu konfliktów, które od lat dręczą Ziemię Świętą”. Gdzie, stwierdził, „niepewność sytuacji i niezrozumienie między stronami wciąż powodują niepewność, ograniczenia podstawowych praw i opuszczanie własnej ziemi przez wielu”. Stąd prośba skierowana do „wszystkich zaangażowanych podmiotów o mnożenie wysiłków, aby powstały warunki umożliwiające stabilny pokój, oparty na sprawiedliwości i na uznaniu praw wszystkich”. W tym celu „należy stanowczo odrzucać uciekanie się do jakiegokolwiek typu przemocy, wszelkiego rodzaju dyskryminację i każdy przejaw nietolerancji w stosunku do osób lub miejsc kultu żydowskich, chrześcijańskich i muzułmańskich”.

W „szczególny sposób” Papież zwrócił się następnie myślą do członków różnych wspólnot chrześcijańskich w Ziemi Świętej, wyrażając nadzieję, że „będą oni zawsze uznawani za integralną część społeczeństwa i że, jako pełnoprawni obywatele i wierzący będą wnosili niestrudzenie swój wkład we wspólne dobro i w budowę pokoju, z zaangażowaniem starając się być twórcami pojednania i zgody”. Papież wezwał również do „czynienia postępów na drodze do pełnej jedności” mimo „ran z przeszłości”: nieczynienie tego, przestrzegł, „byłoby dziś największą przewiną, oznaczałoby brak posłuszeństwa wobec nalegania Chrystusa i znaków czasu, które Duch rozsiewa na drodze Kościoła”.

Przemówienie Papieża po włosku  

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

17 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI