Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Sprzeciw wobec równowagi opartej na lęku

· W przesłaniu na konferencję ONZ Papież nawołuje do dialogu i zaufania między państwami w celu wyeliminowania broni nuklearnej ·

Likwidacja arsenałów jądrowych na świecie to nie tylko „wyzwanie”, ale „imperatyw moralny i humanitarny”. Stwierdza to Papież w przesłaniu skierowanym do uczestników konferencji ONZ, której celem są rokowania w sprawie prawnie wiążącego dokumentu o zakazie broni nuklearnej, co doprowadziłoby do jej całkowitego wyeliminowania.

„Wspólny los ludzkości wymaga wzmożenia z realizmem dialogu i budowania oraz umacniania mechanizmów zaufania i współpracy, pozwalających stworzyć warunki do tego, aby świat był wolny od broni nuklearnej”, pisze Franciszek w tekście, który został odczytany przez ks. prał. Antoine'a Camillerego, sekretarza ds. relacji z państwami, w trakcie pierwszej części obrad, odbywających się w Nowym Jorku w dniach od 27 do 31 marca. Według Papieża bowiem nie można uważać za „możliwą do utrzymania równowagę opartą na lęku”, gdyż zmierza to faktycznie do spotęgowania lęku i podkopania relacji zaufania między ludami”. W rzeczywistości odpowiedź w postaci zastraszania nuklearnego wydaje się całkowicie nieodpowiednia do tego, by stawić czoło zagrożeniom takim jak „terroryzm, asymetryczne konflikty, bezpieczeństwo informatyczne, problemy związane ze środowiskiem, ubóstwo”. Te zjawiska ponadto „jeszcze się pogłębiają, kiedy weźmiemy pod uwagę katastrofalne skutki humanitarne i środowiskowe, spowodowane jakimkolwiek użyciem materiałów nuklearnych, których wyniszczające skutki są bezwzględne i nie dające się kontrolować”. Nie mówiąc o „marnotrawieniu zasobów na materiały nuklearne w celach wojskowych”, które – przypomina Papież – „mogłyby natomiast zostać spożytkowane dla bardziej istotnych celów pierwszorzędnej wagi, jak promowanie pokoju i integralnego rozwoju człowieka, czy też walka z ubóstwem i realizacja Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju”.

Papież potwierdza w przesłaniu potrzebę budowania pokoju opartego „na sprawiedliwości, na integralnym rozwoju człowieka, na poszanowaniu podstawowych praw człowieka, na ochronie świata stworzonego, na uczestniczeniu wszystkich w życiu publicznym, na zaufaniu między narodami, na promocji pokojowych instytucji, na dostępie do oświaty i do ochrony zdrowia, na dialogu i na solidarności”. Trzeba zatem „wyjść poza zastraszanie nuklearne”, mając świadomość, że wszelka odpowiedź winna być „zbiorowa i uzgodniona, oparta na wzajemnym zaufaniu” i na zaangażowaniu się „możliwie jak najbardziej integrującym”, wystrzegając się „tych form wzajemnego oskarżania się i polaryzacji, które utrudniają dialog, zamiast go promować”.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

16 września 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI