Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Spotkanie w historii

· Po uścisku Franciszka z Cyrylem ·

Spotkanie Papieża Franciszka z Cyrylem, Patriarchą Moskwy i Wszechrusi, które odbyło się 12 lutego w Hawanie, zostało słusznie określone jako historyczne. Historyczne nie tylko dlatego, że było to pierwsze spotkanie między zwierzchnikami Kościoła katolickiego i rosyjskiej Cerkwi prawosławnej. Ale także dlatego, że na Kubie miało miejsce wydarzenie, które jest widzialnym wyrazem poziomu zaufania i zrozumienia, jaki został osiągnięty w stosunkach między tymi dwoma Kościołami w ciągu ostatnich lat, a który otwiera przed nimi nowe perspektywy historyczne.

Rezultaty spotkania, które odbyło się „z dala od dawnych konfliktów 'Starego Świata'”, powinny wpłynąć na wiele decyzji i działań ze strony obydwu Kościołów, które z kolei mogą wywrzeć wpływ na bieg historii. Musimy ze smutkiem przyznać, a odzwierciedla się to we Wspólnej Deklaracji, że prawosławni i katolicy są podzieleni od niemal dziesięciu wieków. Ten podział ma przyczyny teologiczne i kulturowe. Jednakże kontekst historyczny, w jakim dziś znajdują się chrześcijanie, oraz wyzwania, z jakimi musi zmierzyć się cała ludzkość, przynaglają nas do życia i postępowania w tym świecie nie jako rywale, ale jako bracia, aby razem bronić wartości, które są nam wspólne. Badanie kwestii teologicznych powierzamy kompetentnym komisjom. Spotkanie zwierzchników dwóch największych Kościołów chrześcijańskich zaświadczyło, że po obu stronach jest świadomość, iż sytuacja świata wymaga pilnych i, jak to zostało wskazane w deklaracji, skoordynowanych działań.

Podczas spotkania oraz w podpisanym tekście najwięcej uwagi poświęcono tragedii, jaką jest ludobójstwo chrześcijan na Bliskim Wschodzie i w krajach Afryki Północnej i Środkowej. Z ust Papieża i Patriarchy wyszedł apel o wspólne działanie, skierowany do sił, które przeciwstawiają się ekstremizmowi, aby liderzy polityczni przezwyciężyli swoje rozbieżności i zjednoczyli się w walce ze wspólnym zagrożeniem. Dzięki Bogu ten apel został wysłuchany, i dotarła do nas wiadomość zwiastująca nadzieję: Rosja i Stany Zjednoczone doszły do porozumienia co do rozejmu w Syrii, i to porozumienie zostało podpisane także przez rząd syryjski oraz przez opozycję. Jest to pierwszy krok w kierunku zasugerowanym przez wspólną deklarację Papieża i Patriarchy.

Należy ufać, że apel obydwu prymasów o dołożenie wszelkich możliwych starań, aby położyć kres rozlewowi krwi na Ukrainie, zostanie przyjęty przez strony zaangażowane w konflikt, ażeby w kraju, gdzie prawosławni i katolicy żyją jedni obok drugich, mógł zostać zaprowadzony trwały pokój. Tego celu nie da się osiągnąć bez wspólnych wysiłków prawosławnych i grekokatolików, zmierzających do przezwyciężenia historycznej wrogości. Wstępnym ważnym warunkiem przywrócenia zaufania była deklaracja uczyniona na nowo na najwyższym szczeblu, w myśl której unia nie jest narzędziem służącym zjednoczeniu Kościołów, a prozelityzm w relacjach między prawosławnymi i katolikami jest niedopuszczalny we wszystkich jego przejawach.

Stara psychologia rywalizacji musi ustąpić miejsca braterskiej współpracy w obliczu wyzwań, jakie stają przed naszymi Kościołami w Europie, gdzie pod pretekstem promowania idei tolerancji i demokracji oraz szerzenia wartości liberalnych, dokonuje się prawdziwe prześladowanie chrześcijaństwa oraz ewangelicznych wartości moralnych. Prawosławni i katolicy już połączyli swoje siły, aby zwalczać te tendencje, jednak po spotkaniu w Hawanie ta współpraca winna osiągnąć nowy, doskonalszy poziom.

Podczas spotkania Papieża z Patriarchą wspominano o różnych projektach, które przyczynią się do zbliżenia między wiernymi naszych Kościołów. Dotyczy to w szczególności pielgrzymowania do miejsc świętych, które są nam wspólne. Na przykład każdego roku wielka rzesza pielgrzymów prawosławnych udaje się do relikwii św. Mikołaja z Bari, a pielgrzymi katoliccy nawiedzają sanktuaria prawosławne. Możemy wzmocnić te dwie fale, tak aby osoby, które udają się do miejsc świętych innego Kościoła, spotykały się i lepiej poznawały.

Spotkanie w Hawanie niewątpliwie będzie miało doniosłe konsekwencje. Słowa Papieża i Patriarchy, przeniknięte duchem pasterskim i miłością, kierowane są do najrozmaitszych osób, w tym liderów politycznych i religijnych. Od tego, czy zareagują one, czy też nie, na te słowa, zależeć będzie w znacznej mierze przyszłość ludzkości.

Hilarion z Wołokołamska

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

18 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI