Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Spotkanie Papieża ze szlachcicami
i sediarzami papieskimi

Wdzięczność za służbę pełnioną dla Kościoła i Stolicy Apostolskiej wyraził Papież Franciszek szlachcicom i sediarzom papieskim, których przyjął na dwóch osobnych audiencjach dzisiaj rano, w piątek 10, razem z ich rodzinami. Chwaląc uprzejmość i serdeczność, jakie cechują ich pracę, Papież przypomniał, że te walory mają swoje najbardziej autentyczne źródło „w życiu ożywianym wiarą, które jest świadectwem ewangelicznej konsekwencji, nieskalanym żadną postawą światową”. Zwracając się w szczególności do papieskich sediarzy, Papież szczególnie podziękował im za „delikatność, z jaką bierzecie dzieci, aby mi je podawać podczas audiencji publicznych”.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

22 września 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI