Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Spojrzenie kobiet żydowskich

Mamy do czynienia z przełomem w stosunkach między chrześcijanami a żydami, przełomem naznaczonym przez ostatni dokument Komisji ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem, zatytułowany Perché i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili (Bo dary i wezwanie Boże są nieodwołalne); jest to dokument o charakterze teologicznym, pod względem ważności na drugim miejscu, jak sądzę, jedynie po deklaracji Nostra aetate.

„W poszukiwaniu właściwej postawy względem Boga – powiedział Papież Franciszek – chrześcijanie odwołują się do Chrystusa jako źródła nowego życia, żydzi do nauczania Tory”. Słowa te muszą jeszcze zostać przyswojone przez świat żydowski, jak również świat chrześcijański, jakkolwiek z obydwu stron pewne ważne wypowiedzi od razu wskazały na ich nowość. W obecnej chwili, która, jak ufamy, dla wszystkich jest przełomowa, wydało się nam ważną rzeczą dokonanie refleksji nad tekstami judaistycznymi, a w szczególności nad sposobem ich odczytywania i interpretowania w optyce, na której naświetleniu nam zależy, a mianowicie kobiecej. Przegląd refleksji i analiz tekstów z punktu widzenia kobiecego, wskazujących na zdolność kobiet do interpretowania, odczytywania w nowy sposób, stawiania w odniesieniu do tekstów pytań, które uwzględniałyby potrzeby kobiet, którym również została dana na Synaju Tora. Krótko mówiąc, dostrzeżenie także kobiecego odczytania tekstów, tych tekstów, które, jak mówi Papież Franciszek, przedstawiają sposób, w jaki żydzi podchodzą do tego, co boskie. Inny rys, jaki chcieliśmy nadać tej naszej refleksji, dotyczy przeszłości, dialogu i roli wielu kobiet, żydówek i chrześcijanek, jaką odegrały w zapoczątkowaniu, rozwijaniu, pogłębianiu tej wymiany, która sięga początkami odległych lat, jeszcze zanim Sobór Watykański II przyjął ich pierwsze sugestie. Uczyniliśmy to opowiadając o życiu niezwykłej postaci, żydowskiej uczonej Ley Sestieri. Historia dialogu żydowsko-chrześcijańskiego – poczynając od jego wybitnych przedstawicieli po postaci mniej znane – obfituje w imiona kobiece. Również tutaj kobiety wniosły zaangażowanie i pasję. Umiejętność zmierzenia się ze zmianą bez lęku, otwarcia się na świat bez konformizmów. Jest to historia, która ma nie tylko swoją przeszłość, ale też przyszłość, którą trzeba wymyślić. (anna foa)

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

16 grudnia 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI