Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Słowa mocniejsze od złej pogody

Słowa Benedykta XVI były mocniejsze od złych warunków atmosferycznych, które mu uniemożliwiły dotarcie do Alwerni, miejsca symbolu mistyki franciszkańskiej, gdzie było w programie  rozważanie papieskie na temat korzeni życia chrześcijańskiego, które w czasach, gdy katolicy są wzywani do zaangażowania w życie społeczeństwa, dziś dręczonego przez kryzys i zniechęcenie, określają jego duszę.

Arezzo i Sansepolcro, dwa pozostałe etapy 27. podróży apostolskiej na terenie Włoch, i Alwernia, która w końcu stała się niedostępna z powodu gęstej mgły, tylko pozornie nie łączą się ze sobą, w rzeczywistości bowiem była to  droga wiodąca do znalezienia odpowiedzi na pytanie dlaczego i jak być chrześcijanami w służbie wspólnemu dobru społeczeństwa.

Aby wypełnić to zadanie – głosi przesłanie Papieża – trzeba duchowo wspiąć się  na Alwernię, posłuchać głosu Boga, a potem zejść z góry, przemienieni i gotowi służyć nie własnym interesom, ale nieść pomoc innym, zwłaszcza najuboższym i potrzebującym. Jednakże – ostrzega – działanie dla dobra wszystkich, budowanie «społeczeństwa o coraz bardziej ludzkim obliczu», nie może kierować się «czysto materialistyczną logiką». Potrzebna jest  zawsze, a szczególnie dzisiaj, motywacja etyczna.

Nawet wierzącym nie może się to udać, jeśli tylko mówią lub czynią dobro nie upodobniając swojego życia do Chrystusa, idąc w ślady św. Franciszka. Istota doświadczenia Alwerni to iść za Chrystusem, próbując Go naśladować i do Niego się upodobniając.

Benedykt XVI opowiedział historię założycieli Sansepolcro, którzy po powrocie z Jerozolimy wymyślili model miasta, w którym uczniowie Chrystusa są powołani do tego, by być główną siłą rozwoju miasta i pokoju poprzez praktykowanie sprawiedliwości. Cel ten jest możliwy do osiągnięcia po jednym warunkiem: oczy i serce muszą być nieustannie zwrócone do Boga, który nie oddala od właściwego wspólnocie ludzkiej życia codziennego, ale nadaje mu kierunek i je wzbogaca. Bóg nie chce być zamknięty w  samotności Alwerni, ale wraz z ludźmi  schodzi do miasta, w którym oni mieszkają.

O takim typie chrześcijan myśli Papież: obecni, przedsiębiorczy, konsekwentnie  żyjący swoją wiarą. Nie będący najpierw działaczami społecznymi bądź politycznymi, ale nosicielami nadziei, która nie zawodzi, opartej na zmartwychwstaniu Jezusa, wyrażanej konkretnie w miłości braterskiej do wszystkich, bliskich i dalekich. Takie jest wewnętrzne przekonanie teologiczne Josepha Ratzingera, które wyraźnie się uzewnętrzniło podczas spotkań Papieża ze wspólnotami mieszkańców Arezzo i Sansepolcro: dziś również, podobnie jak w minionych epokach, w Średniowieczu i Renesansie, owocność życia chrześcijańskiego polega na tym, że są oni solą życia społecznego; jeśli tej funkcji nie pełnią, rezygnując ze swojego szczególnego charakteru, stają się niepotrzebni jak sól, którą się wyrzuca, kiedy traci smak. Dlatego mimo prób i trudności Benedykt XVI patrzy na przyszłość Kościoła z optymizmem  i wie, że Bóg nie dopuści, by zabrakło świętych, dobrych samarytan, najlepszych przyjaciół zwłaszcza w trudnych okresach historii.

Dlatego było mu oczywiście bardzo przykro, że nie mógł odwiedzić Alwerni, będącej symbolem doświadczenia  franciszkańskiego i jednym z bardziej pociągających wzorów życia chrześcijańskiego. Iluż pielgrzymów udało się  tam w poszukiwaniu Boga, «bo to jest prawdziwa przyczyna, dla której istnieje Kościół  - stanowi on  pomost między Bogiem i człowiekiem». I na koniec słowa zachęty  dla Włochów – również przy okazji krótkiego, lecz serdecznego spotkania z premierem – a w szczególności dla młodzieży, by myśleli z rozmachem, zdobywali się na odwagę i nadawali «nowy smak» całemu społeczeństwu «solą uczciwości i bezinteresownego altruizmu».

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

25 lutego 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI