Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Słowa dające nadzieję

· Papież Franciszek w Cagliari ·

Od chwili wyboru Papieża Franciszka wiele osób na Sardynii wskazywało na związek Bonarii z Buenos Aires i nalegało, aby nowy Papież przyjął zaproszenie i przybył jako pielgrzym na wzgórze Bonaria. Sam Papież w czasie audiencji 15 maja wyjaśnił historyczny i duchowy związek między sanktuarium w Bonaria a swoim miastem, które właśnie od Bonarii wzięło nazwę.

Św. Pius X ogłosił Matkę Bożą z Bonarii główną patronką Sardynii. Sanktuarium ważne jest zatem dla całego regionu, a pielgrzymka Ojca Świętego staje się tym samym wizytą duszpasterską ogarniającą całą wyspę. Taką jednolitą perspektywę miano na uwadze. Ponieważ problemy duszpasterskie i społeczne dotyczą całej wyspy, również odpowiedzi na nie winny być jednolite i należy ich szukać wspólnie. Nie jest to oczywiste ani też łatwe, gdyż bogactwo lokalnych tradycji, kultur charakterystycznych dla różnych terenów, samych zróżnicowanych wyrażeń języka sardyńskiego – „limba” (z niektórymi prawdziwymi mniejszościami językowymi), wszystko to grozi utratą poczucia, że trzeba razem podejmować wspólne problemy i rozwiązywać je z siłą, którą daje zjednoczenie. Poczynając od problemów społecznych i ekonomicznych, wśród których głównym jest sprawa pracy dla młodzieży oczywiście, ale także dla wszystkich ojców rodziny, żyjących w sytuacji niepewności, która stała się już nie do zniesienia. Dzień Papieża Franciszka na Sardynii nie przypadkiem rozpoczyna spotkanie z przedstawicielami świata pracy lub, jak często mówimy z gorzką ironią, „braku pracy”: od górniczego i przemysłowego regionu Sulcis Iglesiente po tereny Porto Torres i Ottana oraz wiele innych. Jednak istnieje nie tylko sektor górniczy i przemysłowy. Papież Franciszek zetknie się z problemami świata rolniczo-pasterskiego; turystyki, która potrzebuje znacznie większego rozwoju; ochrony środowiska i dramatu pożarów umyślnie wzniecanych; transportu i dobrych połączeń z Półwyspem. Wszyscy potrzebują nadziei i muszą zrozumieć, jakie są kluczowa słowa, aby ją pielęgnować. Nie da się rozwiązać wszystkiego przez pomoc ekonomiczną, choć jest ona pilnie potrzebna: potrzebne są projekty, a zwłaszcza nowa kultura wspólnego dobra, wraz z integracją Sardynii z Włochami i regionem Morza Śródziemnego. Wizyta Papieża Franciszka staje się cenna ze względu na mocne słowa, jakie potrafi on wypowiadać, a także ze względu na to wielkie zgromadzenie świata pracy, który tym razem zgromadzi się, aby razem patrzeć przed siebie, by żywić nadzieję, by coraz lepiej uświadamiać sobie, jakie są atuty, pozwalające wyjść z bagna.

Dwa inne znaczące punkty programu dnia Papieża Franciszka to wizyta w Papieskim Seminarium Regionalnym i na Papieskim Wydziale Teologicznym, dwóch instytucjach regionalnych niezwykle ważnych dla życia wszystkich Kościołów na Sardynii. Wspólne są problemy duszpasterskie, a zatem także odpowiedź musi być wspólna. Od końca lat osiemdziesiątych i przez całe lata dziewięćdziesiąte trwało cenne doświadczenie, jakim było sardyńskie zgromadzenie plenarne, które przyczyniło się do uświadomienia wspólnych problemów i możliwości znajdowania jednolitych odpowiedzi. Wszyscy jednak wiemy, że zmiana mentalności wymaga długiego czasu, cierpliwego i wytrwałego wprowadzania w codzienne duszpasterstwo soborowych perspektyw. Seminarium Regionalne i Wydział Teologiczny są miejscami sprzyjającymi dojrzewaniu mentalności eklezjalnej i pastoralnej wspólnoty i pracy w duchu zintegrowanego duszpasterstwa, aby nadal wypracowywać wspólną odpowiedź Kościołów istniejących na Sardynii na problemy młodzieży, rodzin, ewangelizacji, która odbywa się głównie drogą inicjacji chrześcijańskiej i pobożności ludowej i dotyczy również wszystkich problemów społecznych, o których już wspomniano.

Głównym punktem dnia Papieża Franciszka na Sardynii będzie Msza św. w sanktuarium w Bonaria oraz spotkanie w katedrze z więźniami oraz z przedstawicielami tych, którymi na różne sposoby opiekuje się Caritas. Przyprowadzenie tych osób do dwóch miejsc najdroższych mieszkańcom Cagliari i wszystkim Sardyńczykom oznacza przyjęcie i potraktowanie na serio ustawicznego przesłania Papieża Franciszka: Kościół ubogi, dla ubogich i Kościół ubogich, który od nich wychodzi, aby ewangelizować całe społeczeństwo i w ten sposób pomagać społeczeństwu lepiej zrozumieć, że służba ubogim jest warunkiem do tego, aby wyjść z kryzysu i nie popaść w gorsze kryzysy.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

17 lutego 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI