Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Słuchać naprawdę i mówić odważnie

· Otwierając Synod poświęcony młodzieży Papież wskazuje, że Zgromadzenie jest przestrzenią dialogu i rozeznawania ·

Mówić odważnie i słuchać z pokorą. Rozpoczynając w środę po południu, 3 października, prace Synodu na temat młodzieży, Papież zachęcał biskupów do parezji, postawy, w której wyrażają się zarazem „wolność, prawda i miłość”. Przed przemówieniami sekretarza generalnego i relatora generalnego Papież zwrócił się do uczestników pierwszej kongregacji, stwierdzając, że Synod „jest czasem dzielenia się” i „praktykowaniem dialogu”, i wezwał ojców, by „byli głosem” młodzieży świata; przypomniał też, że „uczciwa i przejrzysta krytyka jest konstruktywna i pomaga, natomiast nie pomagają bezużyteczne plotki, gadanina, domysły czy też uprzedzenia”. W tym duchu Papież prosił obecnych, aby otwierali się na nowości i czuli się „wolni w akceptowaniu i rozumieniu innych”, również poprzez gotowość do „zmiany naszych przekonań i stanowisk: jest to – skomentował – oznaka wielkiej dojrzałości ludzkiej i duchowej”.

„Szczerość w mówieniu” i „otwartość w słuchaniu” mają, zdaniem Franciszka, „fundamentalne” znaczenie dla zagwarantowania, aby Synod stał się „kościelną praktyką rozeznawania”. Dlatego, napomniał, „jesteśmy wzywani do wsłuchiwania się w to, co Duch nam podpowiada, często w sposób i w kierunkach nieprzewidywalnych”.

Jednak, uściślił, „postawa słuchania nie może ograniczać się do słów, które wypowiemy do siebie podczas prac synodalnych”. Trzeba bowiem uwolnić przede wszystkim „nasze myśli i nasze serca od uprzedzeń i stereotypów”, wystrzegając się niebezpieczeństwa przemawiania do ludzi młodych „w oparciu o przestarzałe kategorie i schematy myślowe”. Trzeba ponadto „zdecydowanie przezwyciężyć plagę, jaką jest klerykalizm” – u korzenia „bardzo licznych form zła”, za które Kościół musi pokornie prosić o wybaczenie” – zarazem „leczyć wirusa samowystarczalności i pospiesznych wniosków o wielu młodych ludziach”.

Prace Synodu były kontynuowane w czwartek 4 października rano na drugiej kongregacji generalnej.

Przemówienie inauguracyjne Papieża

Relacja sekretarza generalnego podczas pierwszej kongregacji generalnej

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

16 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI