Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Śladami Konstantyna

· Ostatnie Boże Narodzenie w Sofii przed wyjazdem do Stambułu ·

Jak co roku w tym okresie kard. Loris Francesco Capovilla, który był sekretarzem Jana XXIII, publikuje broszurkę z życzeniami bożonarodzeniowymi, w której zamieszcza teksty wygłoszone lub napisane w ostatnich dziesięcioleciach. Jest wśród nich homilia wygłoszona 25 grudnia 1934 r. w Sofii w kościele św. Józefa, w której mówi: «Moi drodzy bracia. Jest to dziesiąte Boże Narodzenie, które obchodzę z wami. I ostatnie. 

Gdybym powiedział, że kiedy odjeżdżam i żegnam się z wami na zawsze, moje serce jest niewrażliwe, kłamałbym w obliczu Pana. Lecz muszę narzucić dyscyplinę ducha racjom serca. Na tej ziemi wszyscy jesteśmy pielgrzymami (1 P 2, 11). spotykamy się na różnych drogach świata: kochamy się wzajemnie, ale potem trzeba się rozstać, każdy idzie swoją drogą do Raju, który jest naszą prawdziwą ojczyzną, gdzie pewnego dnia spotkamy się ponownie i będziemy zaznawali wiecznej szczęśliwości. Miło mi, że mój wyjazd z tej drogiej ziemi bułgarskiej, na której spędziłem dziesięć lat pełnych najwyborniejszych błogosławieństw Pańskich dla mojej duszy, następuje podczas tych świąt Bożego Narodzenia, i że mogę zaczerpnąć ze świętej liturgii pozdrowienie, które wam zostawiam i chciałbym, aby było ono trwałą pamiątką mojego tutaj pobytu: Pax hominibus bonae voluntatis (Łk 2, 14). Żegnam was zatem, bracia, mówiąc: pokój, pokój. Tak zapowiadali aniołowie przyjście w Betlejem, tak witali początek nowej historii ludzkości. Przysłany wam przez Ojca Świętego, który na ziemi reprezentuje Tego, kto w dzisiejszej liturgii jest nazwany Princeps pacis, księciem pokoju, Pana naszego Jezusa Chrystusa, kim innym mogłem być wśród was, jeśli nie bonus homo pacificus, który nie wychodząc poza ramy swojej misji religijnej, poza wszelkimi funkcjami o charakterze politycznym, poza wszelkimi interesami ziemskimi, troszczy się jedynie o to, by wnieść wkład w sprawę pokoju w każdym sensie i w każdym aspekcie?».

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

21 września 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI